21.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 20:46

Có một người ở Tu-la
ngôi mộ cỏ cánh đồng hoa cúc vàng
già đời đau nỗi thế gian
chọc trời khuấy nước từng trang... không già

Có một người ở Tu-la...


Tu-la, tháng 4.1988

Nguồn: Nguyễn Duy, Đường xa, NXB Trẻ, 1989