Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 01:41

Nhớ cụ Nguyễn Tuân


Ai chê sầu riêng thủm
ai khen sầu riêng thơm
với ai thì thơm thủm
với ta thì thủm thơm

Vỗ bụng ngật ngưỡng hát
thơm thủm thơm thủm thơm
nỗi nhớ ngứa cả mũi
thòm thèm thòm thèm thòm

Lấy gì đè cơn nhớ
xa người xa cách miền
mắm tôm quệt múi mít
rằng thì là sầu riêng


(Sài Gòn, mùa sầu riêng 1992)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994