Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 00:41

Tặng bé Hải Anh


Đi đâu rồi cũng gặp nhau
nhìn đâu rồi cũng thấy rau tập tàng

Nắng. Hoa đồng nội chói chang
mùi hoang dại cỏ gợi hoang vu người

Rau muối là rau muối ơi
không dưng cuối đất cùng trời rượt theo


(Dresden, mùa hè 1990)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994