Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 01/09/2009 03:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/09/2009 02:19

Quán ven đời chuyện tào lao
gốc cây trà chén thuốc lào mơ tiên

Chợ trăng rượu cuội ngầu men
coi chừng ta cuốc lủi em bõ hờn


Một chút Thu Hà Nội, 1995

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997