Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 01:35

Với Ph.Duy, M.Thảo, Du Tử Lê, và...

Câu thơ sáu nổi tám chìm
đụng thời siêu lộ thông tin kẹt đường

Vương thì tội bỏ thì thương
đành lê thê nốt đoạn trường mộng du


Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997