Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 08/09/2009 02:07

Với P.H. Đường, T. Vũ, và...

Cõi phàm sấp ngửa quanh ta
thánh hiền thụt lưỡi triết gia gãi đầu

Anh hùng ngáp vặt từ lâu
thi nhân nhả ngọc phun châu phều phào


Paris, đêm 2.6.1996

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997