Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 08/09/2009 01:39

Với HO. Hoàng, Thiện Giao, Thanh Nghĩa, và...

Vinh quang thoắt tỏ thoắt mờ
người thoăn thoắt lá lơ thơ rụng dần

Bùi ngùi lả tả tiền nhân
ngôi sao hóa kiếp dấu chân ven đường


Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997