Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/09/2009 03:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/09/2009 02:18

Ngu ngơ hơi bị ấm đầu
mù mờ hơi bị ngu lâu tàn đời

Thần kinh hơi bị rối bời
người hơi bị ngợm ta hơi bị người


Sài Gòn, 1995

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997