Gửi I-ra

Se se một chút lạnh lùng
mình sang với bạn, sang cùng thu sang

Bạn đi như sự lỡ làng
mùa thu đi trước lá vàng theo sau

Buồn vui đâu cũng giống nhau
lẻ loi kim tước chân cầu ngủ mơ

Vàng long lanh chóp nhà thờ
cánh chim ngoan đạo lửng lơ ngang trời

Rừng phong đã chớm thu rồi
vàng rơi trên mái tóc người đi qua

Ruột gan hoang vắng miền xa
hiu hiu ngọn gió nhớ nhà lạnh tê

Mải ham hố chén u mê
hư vô chặn mất lối về như chơi...


Matxcơva 9.1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]