Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 01:41

Với V. Huy Quang, Khánh Trường, và...

Khối buồn đâu dễ nguôi ngoai
hào khí bên ngoài yếm khí bên trong

Tỉnh say một búi bòng bong
nào ai chia nửa cõi lòng Bon-xa...


Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997