Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2021 20:00, số lượt xem: 36

Cầm tay qua bão, qua giông
Qua bao nhiêu thác qua sông qua đồi
Buồn vui sướng khổ qua rồi
Đến khi tóc bạc vẫn ngồi cùng nhau.