Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2021 19:55, số lượt xem: 35

Người dành cả thanh xuân
Chỉ để đợi một người
Người chờ cái quay lưng
Mà lỡ cả một đời.