Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2021 19:55, số lượt xem: 39

Thời gian không ngừng chảy
Trời xanh rộng vô cùng
Đâu ai dám ở lại
Mà đợi mình đi chung.