Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2021 19:54, số lượt xem: 34

Khi nào em có thành đôi
Nói cho tôi biết để thôi yêu nàng.