Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2021 19:53, số lượt xem: 33

Cuộc đời là mớ lông bông
Người mình thương nhất lại không thương mình.