Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 08/09/2009 02:05

Với Nam Tiến, và...

Tưởng đâu thủy trận qua rồi
quẳng gươm vứt giáo tả tơi chiến thuyền

Thình lình hải tặc hiện lên
lửa hừng hực bốc một em ngực trần


Grande Motte, 27.5.1996

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997