Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
14 bài trả lời: 12 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:52, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/09/2021 15:29

春宵旅次

蕭蕭蓬鬢老風塵,
暗裡偏驚物候新。
池草未闌千里夢,
庭梅已換一年春。
英雄心事荒馳騁,
名利營場累笑顰。
人自蕭條春自好,
團城城下一沾巾。

 

Xuân tiêu lữ thứ

Tiêu tiêu bồng mấn lão phong trần,
Ám lý thiên kinh vật hậu tân.
Trì thảo vị lan thiên lý mộng,
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân.
Anh hùng tâm sự hoang trì sính,
Danh lợi doanh trường luỵ tiếu tần.
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo,
Đoàn Thành thành hạ nhất triêm cân.

 

Dịch nghĩa

Mái tóc bạc phơ, cứ phải phong trần mãi,
Thấy thời tiết, cảnh vật đổi thay, lòng riêng những kinh sợ.
Ngoài nghìn dặm chưa tan giấc mộng “cỏ bờ ao”,
Trước sân, cây mai lại qua một mùa xuân nữa.
Tâm sự anh hùng đã nguội lạnh, không còn nghĩ đến chuyện ruổi rong,
Đường danh lợi làm luỵ đến sự khóc cười.
Người thì tiều tuỵ, nhưng xuân vẫn chứ đẹp,
Đứng dưới Đoàn Thành, nước mắt đẫm khăn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Phong trần dày dặn mái đầu phai,
Lặng lẽ thêm kinh sự chuyển dời.
Nghìn dặm mơ hoài ao cỏ mượt,
Một năm xuân đến gốc mai tươi.
Anh hùng đã mỏi đường rong ruổi
Danh lợi còn mang luỵ khóc cười.
Người cứ bơ phờ, xuân cứ đẹp
Thành Đoàn đứng ngắm, hạt châu rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Gió bụi phiêu bồng bạc tóc mây
Lặng thầm kinh sợ cảnh trời thay
Cỏ xanh nghìn dặm chưa tàn mộng
Mai ngát thềm xuân đổi mới đầy
Sự thế anh hùng tâm đã nguội
Thương trường danh lợi khóc cười ngây
Người mang sầu khổ, xuân còn đẹp
Đứng dưới chân thành mắt lệ cay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Bơ phờ mái tóc dạn phong trần
Kinh sợ ngấm ngầm vật hoán luân
Ngàn dặm chưa tan chằm cỏ mộng
Một năm lại đến gốc mai xuân
Anh hùng nguội lạnh không hoài dạ
Danh lợi khóc cười mãi luỵ thân
Người cứ tiêu điều xuân cứ đẹp
Đoàn Thành đứng ngắm lệ đầm khăn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Nghiệp

Đời mãi phong trần tóc bạc vôi
Tâm sầu tức cảnh dạ khôn nguôi
Ngàn trùng mộng đến ao thanh đón
Một tiết xuân sang cội lão rồi
Hết lối anh hùng chân mỏi gập
Cùng đường danh lợi gót buông trôi
Thân già lọm khọm xem hoa thắm
Dưới bức Đoàn Thành lệ đẫm rơi

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Tóc mai phơ phất nhuộm phong trần
Thầm sợ thiên nhân địa chuyển vần
Cỏ lạch chưa tàn, ngàn dặm mộng
Mai đình thôi lớn, một năm xuân
Chí hùng phiêu bạt nguôi tim cật
Danh lợi khóc cười vướng xác thân
Người cứ hao gầy, xuân cứ nõn
Đoàn Thành cúi mặt ướt dầm khăn

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Phơ phơ đầu bạc lão phong trần
Vật đổi sao dời ngẫm thấy kinh
Ao cỏ chưa tàn ngàn dặm mộng
Vườn mai đã trải một năm xuân
Anh hùng tâm sự thôi rong ruổi
Danh lợi trường đời luỵ tấm thân
Người tự tiêu điều xuân tự sắc
Đoàn Thành lặng đứng lệ đầm khăn.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạc phơ mái tóc mãi phong trần,
Kinh sợ tiết trời, cảnh đổi thay,
Nghìn dặm mộng về bờ cỏ mướt,
Trước sân mai lại một mùa xuân.
Anh hùng tâm sự ngừng dong ruổi,
Danh lợi buồn vui luỵ đến thân.
Người cứ thẩn thờ, xuân vẫn đẹp
Dưới Đoàn Thành thấm giọt châu rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tóc sương nào hết cảnh phong trần,
Mưa gió, bể dâu thật ngại ngần.
Nghìn dặm tuy chưa tan giấc mộng,
Trước sân lại đã thấy mùa xuân.
Ruổi rong, tâm sự buồn, buồn thảm,
Danh lợi, khóc cười khổ, khổ thân.
Tiều tuỵ người thôi, xuân vẫn đẹp,
Thành Đoàn đứng lặng, mắt rân rân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Bạc phơ mái tóc phong trần,
Tiết trời thay đổi chuyển vần sợ thay.
Một xuân lại đến sân mai.
Dặm nghìn cỏ mướt chưa phai mộng dài,
Anh hùng chí cả ngừng say,
Buồn vui danh lợi luỵ nay thân người.
Thẩn thờ người vẫn xuân tươi,
Đoàn Thành đứng ngắm châu rơi ngắn dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tóc bồng hiu hắt mãi phong trần
Giữa lặng thêm kinh chuyện chuyển vần
“Ao cỏ” chưa tan ngàn dặm mộng
“Sân mai” đã đổi một năm xuân
Anh hùng dong duổi lời tâm sự
Danh lợi buồn vui khổ tấm thân
Người tự tiêu điều xuân tự đẹp
Dưới thành Đoàn ấy lệ đầy khăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối