Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
5 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2005 19:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2006 16:57

秋至

香江一片月,
今古許多愁。
往事悲青塚,
新秋到白頭。
有形徒役役,
無病故拘拘。
回首藍江浦,
閒心謝白鷗。

 

Thu chí (I)

Hương Giang nhất phiến nguyệt,
Kim cổ hứa đa sầu.
Vãng sự bi thanh trủng,
Tân thu đáo bạch đầu.
Hữu hình đồ dịch dịch,
Vô bệnh cố câu câu.
Hồi thủ Lam Giang phố,
Nhàn tâm tạ bạch âu.

 

Dịch nghĩa

Một mảnh trăng trên sông Hương,
Mà xưa tới nay đã gợi không biết bao nhiêu mối sầu.
Chuyện cũ chạnh thương mồ cỏ xanh,
Thu mới tới trên đầu tóc bạc.
Có hình nên phải chịu vất vả,
Không bệnh mà lưng vẫn khom khom.
Ngoảnh đầu trông về bến sông Lam,
Lòng nhàn xin tạ từ chim âu trắng.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Sông Hương một mảnh nguyệt
Lai láng sầu cổ câm
Chuyện xưa mồ cỏ biếc
Thu mới tóc hoa râm
Có hình thân phải khổ
Không bệnh lưng vẫn khom
Bến Lam Giang ngoảnh lại
Bầy âu vui sớm hôm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Sông Hương một giải nguyệt cầm
Xưa nay khôn xiết trầm thâm nỗi sầu
Mồ xanh chuyện cũ thương đau
Thu vừa thấp thoáng mái đầu hoa râm
Mang hình hài khổ tấm thân
Người không bệnh tật lưng trần khom khom
Ngoảnh đầu trông bến sông Lam
Nhìn chim âu trắng lòng nhàn chẳng yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Hương một mảnh trăng treo
Mối sầu kim cổ thêm đau nỗi đời
Thu về bạc phếch tóc vôi
Chuyện qua mộ cũ bời bời cỏ xanh
Có thân nên mới lụy mình
Buồn thay không bệnh mà lưng phải khòm
Ngoảnh đầu lại bến sông Lam
Bụng nhàn mà lại phụ đàn bạch âu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Sông Hương treo mảnh nguyệt
Kim cổ mối sầu chung
Việc cũ mả xanh cỏ
Thu về đầu trắng bông
Có thân những lận đận
Không bệnh cứ lòng còng
Nhìn lại bến Lam nọ
Thua đàn âu thong dong


Nguồn: Võ Khắc Triển tiến sĩ Nho học cuối cùng của Việt Nam, Võ Khắc Vui, NXB Văn hoá thông tin, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sông Hương trăng một mảnh
Xưa nay lắm mối sầu
Chuyện xưa mồ xanh cỏ
Thu mới tới bạc đầu
Có thân chịu vất vả
Không bệnh gù lưng chầu
Sông Lam ngoái đầu lại
Lòng nhàn biệt hải âu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Hương soi một mảnh nguyệt cầu
Xưa nay gợi biết bao mối sầu.
Mồ xanh chạnh thương bao chuyện cũ.
Thu mới về tóc đã bạc màu.
Có thân là phải chịu gian khổ.
Không bệnh mà lưng vẫn khom đau.
Bến sông Lam ngoảnh đầu nhìn lại,
Lòng nhàn tạ từ âu trắng bay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời