Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:40, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2010 08:59

清決江晚眺

浮橋盡處出平田,
歷歷青山在眼前。
古徑樵歸明月擔,
潮門魚送夕陽船。
茫茫遠水三春樹,
落落人家兩岸煙。
極目鄉關在何處,
征鴻數點白雲邊。

 

Thanh Quyết giang vãn diểu

Phù kiều tận xứ xuất bình điền,
Lịch lịch thanh sơn tại nhãn tiền.
Cổ kính tiều quy minh nguyệt đảm,
Triều môn ngư tống tịch dương thuyền.
Mang mang viễn thuỷ tam xuân thụ,
Lạc lạc nhân gia lưỡng ngạn yên.
Cực mục hương quan tại hà xứ?
Chinh hồng sổ điểm bạch vân biên.

 

Dịch nghĩa

Hết chiếc cầu nổi là đến cánh đồng,
Trước mắt thắy rõ từng đợt núi xanh.
Dưới bóng trăng, bác tiều gánh củi về trên con đường mòn,
Lúc chiều tà, nhà chài đẩy chài ra khơi nhân khi triều lên.
Phía xa, nước sông mờ mịt lẫn bóng cây mùa xuân,
Khói bay từ mấy nóc nhà lác đác hai bên bờ sông.
Cố ráng mắt nhìn xem quê hương mình ở chỗ nào?
Chỉ thấy vài chấm nhỏ, đó là những cánh chim hồng bay lên đám mây trắng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hết con cầu nổi đến đồng bằng,
Trước mắt nhìn xa núi biếc giăng.
Trăng sáng tiều về trên lối cũ,
Chiều tà chài xuống lúc triều dâng.
Lờ mờ in bóng cây ven nước,
Thấp thoáng bên sông khói phía làng.
Mỏi mắt quên nhà đâu đó tá?
Bên mây mấy chiếc nhạn giăng hàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đi hết phù kiều đến nội đồng
Giăng giăng núi biếc phủ mênh mông
Dưới trăng tiều gánh quay đường cũ
Chiều tối thuyền xuôi trải bến sông
Mờ mịt nước xa cây cối biếc
Lơ thơ nhà nhỏ khói xuân lồng
Quê hương mỏi mắt nhìn đâu thấy
Thấp thoáng chân mây mấy cánh hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đi qua cầu nổi tới là đồng
Mồn một non xanh trước mắt trông
Lối cũ tiều về trăng sáng chiếu
Cửa triều thuyền xuống tịch dương lồng
Mịt mờ nước thẳm cây xuân biếc
Lác đác mấy nhà khói bến sông
Mỏi mắt quê hương đâu chẳng thấy
Điểm trong mây trắng cánh chim hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hết cầu nổi lại đến bên đồng,
Từng đợt núi xanh, hướng mắt trông.
Dưới bóng trăng tiều phu gánh củi,
Thuyền chài chiều tối đẩy bên sông.
Nước sông mờ mịt cùng cây cối,
Nhà nhỏ lưa thưa bay khói lồng,
Nhướng mắt quê hương nhìn mỏi mắt.
Mây bay thấp thoáng cánh chim hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Hết cầu nổi lại bên đồng,
Núi xanh từng đợt mắt trông xa mờ.
Dưới trăng gánh củi ven bờ,
Thuyền chài chiều tối đẩy rời bến sông.
Mịt mờ cây bóng in dòng,
Lưa thưa nhà nhỏ khói lồng màu mây,
Quê hương mỏi mắt nhìn say,
Chim hồng thấp thoáng cánh bay mây trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Hưng

Cầu phao đi hết, ruộng bằng thay,
Xanh ngắt núi xanh trước mắt bày.
Lối cũ tiều mang vừng nguyệt tỏ,
Cửa triều ngư chở ánh chiều lay.
Một vùng cây nước, xuân in sắc,
Hai mé nhà sông, khói thoảng bay.
Ngút mắt làng quê đâu chẳng thấy,
Chim hồng mấy chấm hiện trong mây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời