蒼梧竹枝歌其四

青山樓閣一層層,
晝見煙霞夜見燈。
古寺無名難問訊,
白雲深處臥山僧。

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 04

Thanh sơn lâu các nhất tằng tằng,
Trú kiến yên hà dạ kiến đăng.
Cổ tự vô danh nan vấn tấn,
Bạch vân thâm xứ ngọa sơn tăng.

 

Dịch nghĩa

Núi xanh, lầu cao hàng lớp lớp,
Ngày thấy mây khói, tối ánh đèn.
Chùa cũ không tên biết hỏi ai,
Trong lớp mây trắng nhà sư nằm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Núi xanh lầu gác lắm tầng
Ngày nhìn khói ráng, đêm trông ánh đèn
Chùa xưa khó hỏi tìm tên
Núi cao mây trắng, sư yên chốn nằm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non xanh lớp lớp gác lầu chen
Sáng ửng mây bay, tối rạng đèn
Chùa cổ không tên dò hỏi khó
Nằm trong mây trắng một sư tăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao lớp lớp, núi xanh bên,
Ngày thấy khói mây, tối ánh đèn.
Chùa cũ không tên nào hỏi biết,
Núi sâu mây trắng vị sư nằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Núi xanh lầu cao đứng hàng hàng
Ngày thì mây khói đêm ánh đèn
Ai biết chùa cũ không tên
Núi sâu mây trắng một bên sư nằm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Non xanh lầu gác mấy từng chen,
Ngày thấy ráng mây, đêm thấy đèn.
Chùa cổ không tên không hỏi được,
Trong nơi mây trắng ẩn tăng tiên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời