Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2005 00:06, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Admin vào 23/05/2006 06:04

贈人

盈盈一水對孤村,
中有高人不出門。
蕉鹿夢場心不競,
秦隋往事口能言。
春雲滿徑群麋鹿,
秋稻登場督子孫。
我欲掛冠從此逝,
與翁壽歲樂琴樽。

 

Tặng nhân

Doanh doanh nhất thuỷ đối cô thôn,
Trung hữu cao nhân bất xuất môn.
Tiêu lộc mộng trường tâm bất cạnh,
Tần Tuỳ vãng sự khẩu năng ngôn.
Xuân vân mãn kính quần my lộc,
Thu đạo đăng trường đốc tử tôn.
Ngã dục quải quan tòng thử thệ,
Dữ ông thọ tuế lạc cầm tôn.

 

Dịch nghĩa

Một dòng sông đầy ngăn một xóm hẻo lánh
Trong đó có một cao sĩ không ra khỏi cửa
Giấc mộng "lá chuối dấu hươu" lòng không tranh đua
Chuyện cũ đời tần đời Tuỳ miệng vẫn kể lại được
Mây mùa xuân phủ đầy lối đi, làm bạn cùng hươu nai
Lúa mùa thu đầy đồng, lo đôn đốc con cháu
Ta muôan treo mũ ra về theo ý nguyện
Để cùng ông gảy đàn uống rượu vui hưởng tuổi già.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Quanh co dòng biếc chắn thôn côi
Đóng cửa ngồi cao một bóng người
Hươu lá mộng đời lòng nguội hẳn
Tần Tùy chuyện cũ miệng bàn chơi
Giục lòng con cháu mùa sai lúa
Chung thú hươu nai buổi đẹp trời
Cũng muốn từ quan theo nguyện cũ
Cùng ông tuổi thọ rượu đàn vui

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng sông leo lẽo chắn thôn côi
Có một cao nhân cửa chẳng rời
Tiêu lộc mơ xưa lòng nguội hẳn
Tần, Tuỳ chuyện cũ miệng chưa thôi
Thu vàng đồng lúa khuyên con trẻ
Xuân thắm đường non bạn lũ nai
Những muốn từ quan treo mũ áo
Cùng ông vui thú rượu đàn say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xóm sâu ngăn cách dòng sông đầy
Ẩn sĩ bế môn ở mãi đây,
Hươu chuối mộng dài lòng chẳng bận,
Tần Tuỳ chuyện cũ lại bàn say.
Lúa thu đầy ruộng giục con cháu,
Bạn với hươu nai xuân phủ mây.
Ta muốn từ quan theo ý nguyện,
Cùng ông uống rượu đàn già say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời