34.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2010 02:06

贈實亭

天鶴潭魚何處尋,
羅城一別十年深。
同年對面隔千壤,
往事回頭成古今。
白髮消磨貧士氣,
綈袍珍重故人心。
莫愁僻地無佳客,
藍水鴻山足詠吟。

 

Tặng Thực Đình

Thiên hạc đàm ngư hà xứ tầm?
La Thành nhất biệt thập niên thâm.
Đồng niên đối diện cách thiên nhưỡng,
Vãng sự hồi đầu thành cổ câm (kim).
Bạch phát tiêu ma bần sĩ khí,
Đề bào trân trọng cố nhân tâm.
Mạc sầu tịch địa vô giai khách,
Lam Thuỷ Hồng Sơn túc vịnh ngâm.

 

Dịch nghĩa

Hạc trời, cá đầm biết đâu mà tìm?
Từ ngày chia xa ở La Thành chốc đã mười năm.
Bạn đồng niên mà xa cách nhau như trời với đất, khó lòng gặp mặt nhau,
Chuyện năm trước nay ngoảnh đầu lại đã thành chuyện cổ kim rồi.
Tóc bạc làm tiêu ma chí khí của kẻ sĩ nghèo,
Chiếc áo sồi anh tặng đủ chứng tỏ lòng quyến luyến của người bạn cũ.
Chớ lo cho tôi ở nơi hẻo lánh này không có bạn,
Sông Lam núi Hồng có nhiều cảnh đẹp, đủ để mà ngâm vịnh.


Thực Đình chưa rõ là ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Cá nước chim trời khó lối tìm,
La Thành từ biệt chốc mười năm.
Bạn quen giáp mặt mà xa cách,
Chuyện cũ quay nhìn đã vắng tăm.
Tóc bạc phôi pha mòn sĩ khí,
Áo sồi trân trọng nhớ tri âm,
Chớ lo hẻo lánh không bầu bạn,
Cảnh sẵn Hồng Lam đủ vịnh ngâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chim trời cá nước đâu tìm
La thành chốc đã mười năm cách vời
Bạn quen chừng tưởng xa xôi
Chuyện qua ngoảnh lại bồi hồi xót xa
Tuổi già sĩ khí tiêu ma
Áo sồi trân trọng thiết tha nỗi niềm
Chớ buồn cảnh vắng không quen
Hồng Sơn, Lam Thuỷ còn duyên hẹn hò

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhung Trần

Chim trời cá nước biết tìm đâu
Chốc đã mười năm cách biệt sầu
Ngày trước nay thành ra chuyện cổ
Đồng niên giờ lại khó cùng nhau
Tóc người sĩ bạc phôi pha khí
Chiếc áo sồi xưa quyến luyến lâu
Hẻo lánh nơi này không có bạn
Vui cùng sông núi vịnh ngâm câu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim trời cá nước biết hơi tăm?
Chốc gặp La thành đã chục năm
Xa cách bạn thân khôn kiếm được.
Năm rồi chuyện cũ đã xa xăm.
Tiêu ma sĩ chí người đầu bạc.
Trân trọng tặng bào tâm cố nhân.
Đừng lo không bạn nơi cô tịch,
Lam, Hồng cảnh đẹp đủ ca ngâm.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Chim trời cá nước biệt tăm?
La thành chốc đã mười năm gặp rồi.
Bạn thân tìm khó xa xôi,
Năm rồi chuyện cũ cách vời nẻo xa.
Tuổi già sĩ khí tiêu ma.
Áo sồi trân trọng tặng quà cố nhân.
Đừng lo nơi vắng bạn thân,
Lam, Hồng cảnh đẹp ca ngâm đủ rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh

Cá nước chim trời khó lối tìm,
La Thành từ biệt chốc mười năm.
Bạn quen giáp mặt mà xa cách,
Việc cũ quay nhìn đã vắng tăm.
Tóc bạc phôi pha mòn sĩ khí,
Áo sồi trân trọng nhớ tri âm.
Chớ lo hẻo lánh không bầu bạn,
Cảnh sẵn Hồng Lam đủ vịnh ngâm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời