53.40
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
8 bài trả lời: 8 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: hiệp khách (6)

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/04/2014 11:18

雜詩其一

壯士白頭悲向天,
雄心生計兩茫然。
春蘭秋菊成虛事,
夏暑冬寒奪少年。
黃犬追歡鴻嶺下,
白雲臥病桂江邊。
村居不厭頻沽酒,
尚有囊中三十錢。

 

Tạp thi kỳ 1

Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên,
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên.
Xuân lan thu cúc thành hư sự,
Hạ thử đông hàn đoạt thiếu niên.
Hoàng khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ,
Bạch vân ngoạ bệnh Quế Giang biên.
Thôn cư bất yếm tần cô tửu,
Thượng hữu nang trung tam thập tiền.

 

Dịch nghĩa

Tráng sĩ đầu bạc ngửng nhìn trời, lòng bi đát,
Hùng tâm, sinh kế cả hai đều mờ mịt.
Xuân lan thu cúc đã thành chuyện hão,
Đông rét hè nóng cướp cả tuổi xuân.
Dắt chó đi săn, mải vui dưới chân núi Hồng Lĩnh,
Trong mây trắng, nằm bệnh bên sông Giang Quế.
Ở thôn quê, thích nhất được mua rượu uống luôn,
Trong túi hãy còn ba mươi đồng tiền đây.


Nguyễn Du có biệt hiệu là Hồng Sơn hiệp lộ, nghĩa là phường săn ở núi Hồng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trai tài đầu bạc ngóng trời than,
Dựng nghiệp mưu sinh luống lỡ làng.
Thu cúc xuân lan thành chuyện hão,
Hạ nồng, đông rét giục ngày tàn.
Chó vàng thủ mãi quanh Hồng Lĩnh,
Mây trắng đau nằm cạnh Quế Giang.
Vẫn thích ở quê luôn có rượu,
Ba mươi đồng sẵn túi còn mang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Kìa ai tóc bạc trông trời
Hùng tâm sinh kế thở dài sầu bi
Xuân lan thu cúc mà chi
Hè nồng đông giá còn gì là xuân
Núi Hồng mê mải cuộc săn
Trắng mây sông Quế bệnh nằm có ai
Thú quê sẵn chén dông dài
Giắt lưng còn những ba mươi đồng này

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạc đầu tráng sĩ hướng trời than
Sinh kế hùng tâm thảy lỡ làng
Thu cúc xuân lan thành chuyện hão
Hạ rồng đông rét đoạt năm tàn
Chó vàng thú mãi chân Hồng Lĩnh
Mây trắng đau nằm bến Quế Giang
Thích ở chốn quê luôn rượu có
Ba mươi đồng sẵn túi còn mang

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Nghiệp

Tóc bạc anh hào ngửa mặt than
Dũng chí hùng tâm cũng lúc tàn
Thu vịnh xuân ngâm tiêu nhật nguyệt
Hạ nồng đông giá triệt thời gian
Mệt dừng sông Quế nhìn mây đuổi
Khỏe chạy non Hồng dẫn chó săn
Thôn dã nhàn vui luôn sẵn rượu
Ba chục đồng teng đủ khướt nằm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Tráng sĩ than trời tóc trắng pha,
Lòng hăng, đời sống, biết sao mà!
Xuân lan, thu cúc theo hồn bướm!
Đông rét, hè oi cướp tuổi hoa!
Sông Quế đau nằm, mây trắng phủ,
Núi Hồng săn rượt, chó vàng qua.
Ở quê thèm rượu là mua rượu,
Ba chục còn đây trong túi ta!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạc đầu tráng sĩ ngửng trời than,
Sinh kế hùng tâm, đều dở dang.
Thu cúc xuân lan thành chuyện hão,
Hạ nồng đông rét đoạt xuân sang.
Đi săn dắt chó vui Hồng Lĩnh,
Mây trắng bệnh nằm bên Quế Giang.
Thích ở thôn quê luôn rượu uống,
Ba mươi tiền sẵn túi còn mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Bạc đầu tráng sĩ ngửng than,
Hùng tâm sinh kế dở dang mịt mờ.
Xuân lan thu cúc chuyện hờ.
Hạ nồng đông rét làm mờ tuổi xuân.
Chó vui Hồng Lĩnh đi săn,
Quế Giang nằm bệnh bên làn trắng mây.
Thôn quê luôn thích rượu đầy,
Ba mươi tiền sẵn túi nầy còn mang.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh, Kim Hưng

Bạc đầu tráng sĩ ngửa kêu trời,
Dũng khí sinh nhai lỡ cả đôi.
Lan cúc dần dà thành chuyện hão,
Lạnh nồng đắp đổi cướp xuân tươi.
Non Hồng vui đạo, muông vàng đuổi,
Sông Quế đau nằm, mây trắng trôi.
Chỉ thích ở quê, thường có rượu,
Nửa tiền trong túi vẫn không rời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời