25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2010 01:58

雜吟其三

漠漠秋光八月深,
茫茫天氣半晴陰。
秋風高竹鳴天籟,
零雨黃花布地金。
遠岫寒侵遊子夢,
澄潭清共主人心。
出門徐步看秋色,
半在江頭楓樹林。

 

Tạp ngâm kỳ 3

Mạc mạc thu quang bát nguyệt thâm,
Mang mang thiên khí bán tình âm.
Thu phong cao trúc minh thiên lại,
Linh vũ hoàng hoa bố địa câm (kim).
Viễn tụ hàn xâm du tử mộng,
Trừng đàm thanh cộng chủ nhân tâm.
Xuất môn từ bộ khan thu sắc,
Bán tại giang đầu phong thụ lâm.

 

Dịch nghĩa

Tháng tám, cảnh thu già lặng lẽ,
Khí trời mênh mang, nửa râm, nửa nắng.
Bụi trúc cao, gió thu thổi, tiếng sáo trời nổi lên,
Hoa cúc sau trận mưa, rơi xuống như rắc vàng trên mặt đất.
Khi lạnh ở rặng núi xa thấm vào giấc mộng người du tử,
Nước đầm trong vắt như lòng chủ nhân.
Ra cửa, bước thong thả, ngắm sắc thu,
Thấy một nửa ở trên giải rừng phong mé đầu sông.


Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tháng tám thu sang nét đã già,
Bầu trời nửa sáng nửa như mờ.
Trúc reo trước gió trời khua sáo,
Cúc toả sau mưa vàng rắc hoa.
Núi lành lạnh hoá hồn mộng khách,
Đầm trong trong suốt tấm lòng ta.
Cửa ngoài dạo gót nhìn thu sắc,
Nửa gửi rừng phong ngọn nước xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Tháng tám về thu tiết muộn màng,
Nửa mờ, nửa tỏ, ánh thu quang.
Trúc vi vút gió, trời tâu nhạc,
Cúc tả tơi mưa, đất giải vàng.
Hơi núi lạnh tràn ngăn lối mộng,
Nước đầm trong lắng thấu lòng gương.
Dời chân ra cổng xem thu sắc,
Nửa cánh rừng phong ngọn nước loang.


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trời lặng trung thu đã quá tầm
Mênh mang thời tiết nắng rồi râm
Gió thu trúc biếc tiêu trời thổi
Mưa nhẹ rải vàng cúc rã bông
Mộng khách lạnh vào từ núi thẳm
Lòng người thanh sạch nước đầm trong
Dạo chơi ngoài cửa nhìn thu sắc
Nửa núi đầu sông đỏ lá phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng tám cảnh thu lặng lẽ già,
Mênh mang trời rộng nắng râm pha.
Gió thu bụi trúc rung âm sáo,
Mưa xuống đất vàng cúc rắc hoa.
Khí lạnh thấm vào hồn lữ khách.
Nước đầm trong vắt lòng người nhà.
Sắc thu ra cửa thong dong ngắm,
Một nửa rừng phong đỏ sắc ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mịt mù tháng tám thu già,
Mênh mang trời rộng nắng pha râm vàng.
Gió thu bụi trúc sáo vang,
Đất vườn mưa xuống rắc vàng cúc hoa.
Thấm hồn khí lạnh khách xa.
Nước đầm trong tựa lòng nhà chủ nhân.
Thong dong thu ngắm mây vần,
Rừng phong nửa núi đỏ dần sắc ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Tháng tám lặng cảnh thu già,
Trời râm và nắng rất là mênh mang.
Bụi trúc cao, sáo ngân vang,
Sau mưa, đất lấm tấm vàng hoa sa.
Nước đầm trong giống lòng ta,
Giấc mơ thấm khí núi xa lạnh lùng.
Ra cửa, dạo bước thong dong,
Nửa sắc thu ửng rừng thông đầu nguồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời