15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2010 01:53

雜吟其二

龍尾江頭屋一間,
幽居愁極忽知歡。
達人心境光如月,
處士門前青者山。
枕畔束書扶病骨,
燈前斗酒起衰顏。
灶頭終日無煙火,
窗外黃花秀可餐。

 

Tạp ngâm kỳ 2

Long Vĩ giang đầu ốc nhất gian,
U cư sầu cực hốt tri hoan.
Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt,
Xử sĩ môn tiền thanh giả san.
Chẩm bạn thúc thư phù bệnh cốt.
Đăng tiền đấu tửu khởi suy nhan.
Táo đầu chung nhật vô yên hoả,
Song ngoại hoàng hoa tú khả xan.

 

Dịch nghĩa

Đầu sông Long Vĩ có một căn nhà,
Người ẩn ở đó đang buồn cực độ, bỗng trong lòng thấy vui.
Cõi lòng người khoáng đạt, sáng tỏ như vầng trăng,
Trước cửa nàh xử sĩ toàn là núi xanh.
Cạnh gối, có chồng sách đỡ tấm thân bệnh tật,
Trước đèn, uống chén rượu cho sắc mặt tiều tuỵ tươi tỉnh lên.
Suốt ngày, bếp không đỏ lửa,
Ngoài cửa sổ, đoá cúc vàng tươi tốt có thể ăn được.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đầu sông Long Vĩ một gian nhà,
Ở ẩn buồn teo bỗng thú a!
Đạt sĩ cõi lòng trăng sáng tỏ,
Cao nhân trước cửa núi bao la.
Sách chồng cạnh gối đỡ thân mệt,
Rượu nhấp bên đèn đổi sắc da.
Trong bếp suốt ngày không khói lửa
Ngoài song no với khóm vàng hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Long Vĩ đầu sông nhà một gian
Buồn teo khách ẩn bỗng vui tràn
Cõi lòng danh sĩ trăng thanh tỏ
Ngoài cửa cao nhân khói biếc lan
Cạnh gối sách chồng thân đỡ mệt
Bên đèn rượu nhắp mặt hân hoan
Trọn ngày trong bếp không hơi lửa
No tạm ngoài song khóm cúc vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Long Vĩ đầu sông, một mái gồi,
Nằm buồn, buồn quá hoá ra vui!
Núi xanh đối cửa người đi ẩn,
Trăng sáng soi tim khách hiểu đời.
Vóc ốm, sách chồng bên gối tựa,
Mặt rầu, chén nhắp trước đèn tươi.
Suốt ngày bếp nước không hơi lửa,
Cúc tốt ngoài song có thể xơi!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu sông Long Vĩ một tư gia
Ẩn sĩ đang buồn, bỗng khoẻ ra.
Khoáng đạt cõi lòng vầng nguyệt sáng,
Núi xanh bao phủ trước sân nhà.
Sách gần bên gối phù thân bệnh,
Uống rượu bên đèn, tươi sắc da.
Bếp củi suốt ngày không đỏ lửa.
Ngoài song, no mắt cúc vàng hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Đầu sông Long Vỹ túp lều tranh,
Buồn ngấm tâm can chợt thích tình.
Tấc dạ đạt nhân vầng nguyệt tỏ,
Đầy hiên xử sĩ sắc non xanh.
Đỗ giùm gối bệnh thân nương sách,
Thắm chút dung tàn rượu nhấm canh.
Bếp núc trọn ngày không khói lửa,
Ngoài song cúc nở dáng ngon lành.


Đông 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đầu sông Long Vĩ một nhà,
Đang buồn ẩn sĩ vui ra nét mày.
Cõi lòng khoáng đạt trăng bày,
Núi xanh rừng thẳm đối ngay trước nhà.
Sách gần bên gối giúp ta,
Bên đèn uống rượu sắc da tươi nhuần.
Bếp không đỏ lửa suốt tuần,
Ngoài song no mắt hoa xuân, cúc vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Liếp nhà ven sông Đuôi Rồng,
Gia chủ ở ẩn, buồn lòng bỗng vui.
Tâm hồn như trăng sáng ngời,
Trước nhà sừng sững muôn đời núi xanh.
Sách đỡ thân thể mong manh,
Uống chung rượu để mặt thành hồng tươi.
Bao ngày chẳng đỏ lửa rồi,
Lẽ nào ăn được hoa tươi nở vàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh

Đầu sông Long Vĩ một gian nhà,
Ở ẩn buồn teo bỗng thú a!
Đạt sĩ cõi lòng trăng sáng tỏ,
Cao nhân trước cửa núi bao la.
Sách chồng cạnh gối đỡ thân mệt,
Rượu nhấp bên đèn đổi sắc da.
Trong bếp suốt ngày không khói lửa,
Ngoài song no với khóm hoàng hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời