15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/04/2014 11:06

雜吟其一

秋聲一夜渡藍河,
無影無形入我家。
萬里西風來白髮,
一窗秋色在黃花。
百年哀樂何時了?
四壁圖書不厭多。
庭植孤松高百尺,
不知青帝奈人何。

 

Tạp ngâm kỳ 1

Thu thanh nhất dạ độ Lam hà,
Vô ảnh vô hình nhập ngã gia.
Vạn lý tây phong lai bạch phát,
Nhất song thu sắc tại hoàng hoa.
Bách niên ai lạc hà thời liễu?
Tứ bích đồ thư bất yếm đa.
Đình thực cô tùng cao bách xích,
Bất tri Thanh đế nại nhân hà?

 

Dịch nghĩa

Tiếng thu bỗng một đêm vượt qua sông Lam,
Không bóng, không hình luồn vào nhà ta.
Gió tây muôn dặm làm cho mái tóc ta thêm bạc,
Sắc thu trên khóm hoa vàng đầy cửa sổ.
Cuộc vui buồn trăm năm bao giờ mới hết?
Sách vở đầy bốn vách, bao nhiêu cũng vừa.
Trước sân, ta trồng một cây tùng cao trăm thước,
Không biết chúa xuân sẽ làm gì được người trồng cây?


Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Sông Lam một tối tiếng thu qua,
Không bóng không hình đến với ta.
Muôn dặm gió tây đầu bạc tóc,
Đầy song thu nhuộm cúc vàng hoa.
Trăm năm vui khổ bao giờ hết?
Bốn vách thi thư mấy cũng vừa.
Tùng nọ trước sân trăm thước lớn,
Chúa xuân rồi nữa có ghen a?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng thu một tối vượt Lam Hà
Không ảnh không hình bạn với ta
Muôn dặm gió tây xua trắng tóc
Đầy song sắc cúc đượm vàng hoa
Trăm năm vui khổ bao giờ dứt
Bốn vách đồ thư cũng goi là
Trăm thước tùng cao trồng trước cửa
Chúa xuân nào đã thấy chưa a?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Tiếng dội sông Lam suốt tối qua,
Không hình, không bóng lọt nhà ta!
Trắng phau đầu gió, người phơ tóc,
Vàng ối song thu, cúc nở hoa.
Cười khóc trăm năm, bao mới dứt?
Sách tranh bốn vách, mấy cho vừa?
Sân tùng một cội cao trăm thước,
Hỏi Chúa mùa xuân đã thấy chưa??


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sông Lam một tối tiếng thu qua
Không ảnh không hình vào cửa ta
Vạn dặm gió tây làm bạc tóc
Đầy song thu sắc cúc vàng hoa
Trăm năm vui khổ bao giờ dứt
Bốn vách sách kinh chẳng chật nhà
Trăm thước tùng đơn trồng trước cửa
Chúa xuân sao sánh được nông gia.(b)

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng thu một tối vượt Lam hà,
Không bóng, không hình luồn tới nhà.
Muôn dặm gió tây, thêm bạc tóc.
Hoa vàng đầy cửa báo thu qua.
Trắm năm sướng khổ bao giờ hết,
Sách vở đầy phòng nghĩ cũng vừa,
Trăm thước tùng cao, trồng trước cửa,
Chúa Xuân không biết làm gì ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tiếng thu tối vượt Lam hà,
Không hình, không bóng tới nhà với ta.
Gió tây muôn dặm tóc phai.
Hoa vàng đầy cửa báo ngày thu sang.
Trắm năm sướng khổ sớm tàn?,
Đầy phòng sách vở thấy càng tốt thôi,
Tùng cao trồng trước cửa vào,
Chúa Xuân không biết thế nào với ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Tiếng thu vụt vượt sông Lam,
Không hình bóng vẫn ngập tràn nhà ta.
Gió tây nhuộm trắng tóc già,
Mùa thu hoà sắc khóm hoa nở vàng.
Vách tường, sách vở đầy tràn,
Trăm năm sướng khổ lụi tàn khi nao?
Cội tùng trăm thước vươn cao,
Chúa xuân có thưởng người nào trồng cây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời