25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 23:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 21:14

雜吟

白雲初起麗江城,
暑氣纔秋天氣清。
城外山山皆暮色,
江頭樹樹各秋聲。
他鄉白髮老不死,
昨歲黃花今更生。
為我鴻山謝松石,
再無面目見同盟。

 

Tạp ngâm (II)

Bạch vân sơ khởi Lệ Giang thành,
Thử khí tài thu, thiên khí thanh.
Thành ngoại sơn sơn giai mộ sắc,
Giang đầu thụ thụ các thu thanh.
Tha hương bạch phát lão bất tử,
Tạc tuế hoàng hoa kim cánh sinh.
Vị ngã Hồng Sơn tạ tùng thạch,
Tái vô diện mục kiến đồng minh.

 

Dịch nghĩa

Mây trắng mới nổi trôi trên thành sông Lệ
Hơi trắng vừa hết khí trời  trong
Ngoài thành núi núi đều là sắc chiều hôm
Đầu sông cây cây đều vang tiếng gió thu
Đầu bạc ở quê người, già mà chẳng chết
Hoa cúc vàng năm ngoái nay lại sinh
Hay vì ta tạ  lỗi với cây tùng và tảng đá ở non Hồng
Ta hông còn mặt mũi nào lại trông thấy bạn đồng minh nữa


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đàm Giang

Trên thành sông Lệ mây trắng giăng
Hơi nắng vừa hết khí thu sang
Ngoài thành núi núi sắc chiều nhuốm
Đầu sông cây cối tiếng thu vang
Xa quê đầu bạc già còn sống
Cúc vàng năm trước lại nở rồi
Tạ từ non Lĩnh giùm ta nhé
Mặt nào nhìn lại bạn cùng thời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trắng mây vừa dậy Lệ Giang thành
Khí nóng mới thu trời dịu xanh
Núi núi ngoài thành chiều một sắc
Cây cây đầu sông vọng thu thanh
Quê người đầu bạc già không chết
Năm ngoái hoa vàng nay lại sinh
Tạ lỗi núi Hồng tùng với đá
Mặt nào dám gặp bạn đồng minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên thành sông Lệ trắng mây trôi
Hơi nóng vừa ngưng trời sáng rồi,
Núi núi ngoài thành đều sắc tồi
Cây cây đầu bến gió thu rơi.
Quê người đầu bạc già chưa chết,
Năm ngoái cúc vàng lại nở sôi.
Tạ lỗi non Hồng tùng với đá,
Mặt nào dám gặp bạn cùng thời.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệ thành mây trắng nổi lên
Nắng vơi dìu dịu trời êm khí lành
Sắc chiều phủ núi ngoài thành
Hàng cây xao xác đầu gành tiếng thu
Bạc đầu đất khách lãng du
Cúc vàng năm ngoái bây giờ đơm hoa
Non Hồng thâm tạ tình ta
Thề xưa lỗi hẹn xót xa nỗi niềm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Thành Nhật Lệ, mây bạc vờn,
Tiết bớt nóng bức, trời lờn lợt xanh.
Núi núi hoàng hôn ngoại thành,
Cây cây lộng gió thu lành đầu sông.
Hoa vàng năm ngoái đơm bông,
Quê người, tóc bạc, sao không li trần?
Tạ lỗi phiến đá, cội tùng,
Ta chẳng xứng hỡi non Hồng Lĩnh yêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời