Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ đi sứ (673)

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2005 20:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 08:16

信陽即事

河南首信陽,
天下此中央。
片石存申國,
重山限楚彊。
馬鳴思飼秣,
民食半枇糠。
白發秋何恨,
西風遍異鄉。

 

Tín Dương tức sự

Hà Nam thủ Tín Dương,
Thiên hạ thử trung ương.
Phiến thạch tồn Thân quốc,
Trùng sơn hạn Sở cương.
Mã minh tư tự mạt,
Dân thực bán tỳ khang.
Bạch phát thu hà hận,
Tây phong biến dị hương.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tín Dương đầu tỉnh Hà Nam,
Là đây thiên hạ trung tâm cổ thời.
Nước Thân ghi dấu đá rời,
Núi non trùng điệp muôn đời Sở xưa.
Ngựa kêu ăn lúa hay chưa,
Dân cơm trộn cám cho vừa hẩm hiu.
Thu về giận biết bao nhiêu,
Gió tây tóc trắng đìu hiu quê người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Huyện Tín Dương tỉnh Hà Nam
Là nơi trọng địa tập quyền quốc gia
Nước Thân dấu đá chưa lòa
Cõi bờ đất Sở cách xa núi ngàn
Ngựa kêu đòi thức ăn ngon
Nửa phần tấm cám hãy còn độn cơm
Tình thu chan chứa tóc sương
Gió tây đất khách vấn vương nỗi niềm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thủ phủ Hà Nam ở Tín Dương,
Thời xưa thiên hạ ấy trung tâm.
Nước Thân ghi dấu còn trên đá,
Trùng điệp núi non ranh Sở bang.
Ngựa réo đòi ăn thức trộn sẳn,
Dân còn ăn độn ngựa ăn sang.
Biết bao nhiêu giận thu tóc trắng,
Đất khách gió tây tình chứa chan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời