15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 14:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 01:29

山中即事

疊疊層巒石作堆,
煙蘿布地密難開。
忽逢駭獸樹間出,
知有樵夫林下來。
燒野新痕青草盡,
倚山舊徑白雲催。
山靈故絕輕肥路,
遍列危岡與險涯。

 

Sơn trung tức sự

Điệp điệp tằng loan thạch tác đôi,
Yên la bố địa mật nan khai.
Hốt phùng hãi thú thụ gian xuất,
Tri hữu tiều phu lâm hạ lai.
Thiêu dã tân ngân thanh thảo tận,
Ỷ sơn cựu kính bạch vân thôi.
Sơn linh cố tuyệt khinh phì lộ,
Biến liệt nguy cương dữ hiểm nhai.


Trong thời gian làm quan ở Quảng Bình, Nguyễn Du có xin về quê nghỉ hai tháng vào mùa thu năm Nhâm Thân (1812), lấy cớ về xây mộ ông Nguyễn Nễ. Bài thơ này làm vào thời gian đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đàm Giang

Núi cao trùng điệp đá chất đầy
Cỏ yên la mọc chằng chịt dây
Kìa con thú hãi hoảng hốt chạy
Có người hái củi dưới rừng đây
Vết cháy cỏ xanh còn dấu vết
Mây trắng ùn lên núi đường về
Thần núi cố tình ngăn khách quý
Gò cao, vách đá hiểm muôn bề

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi cao lớp lớp đá xây hòn
Mặt đất dây lan, lối khó lòn
Bỗng gặp thú rừng trong bụi nhảy
Biết người hái củi dưới chân non
Đốt đồng cỏ rụi in màu cháy
Tựa núi mây bay lối cũ dồn
Thần núi chắc ngăn đường khách quý
Gò cao vách hiểm bước chon von.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trùng điệp bao tầng đá chất cao
Dây leo chằng chịt lối đi nào?
Bỗng nhiên thú lạ lùm cây hiện
Biết có tiều phu dưới núi vào
Vệt mới đốt nương chưa mọc cỏ
Lối xưa tựa núi trắng mây bao
Thần rừng cố cản đường thi khách  
Bờ hiểm giăng đầy vách đỉnh cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đá đầy trùng điệp chất non cao,
Chằng chịt yên la đi lối nào?
Bỗng gặp thú rừng hoảng hốt chạy,
Tiều phu biết có dưới rừng vào.
Cỏ xanh vết cháy còn in dấu,
Đường núi ùn lên mây trắng bao.
Thần núi cố tình ngăn khách lại,
Gò cao, vách đứng hiểm làm sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời