初秋感興其二

江上西風木葉稀,
寒蟬終日噪高枝。
其中自有清商調,
不是愁人不許知。

 

Sơ thu cảm hứng kỳ 2

Giang thượng tây phong mộc diệp hy,
Hàn thiền chung nhật táo cao chi.
Kỳ trung tự hữu thanh thương điệu,
Bất thị sầu nhân bất hứa tri.

 

Dịch nghĩa

Gió tây thổi trên sông lá cây thưa thớt
Ve sầu lạnh suốt ngày kêu trên cành cao
Trong tiếng kêu có điệu thanh thương
Không phải người buồn thì không biết được


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Sông cây thưa lá gió tây
Cành cao ve lạnh suốt ngày kêu ca
Điệu buồn trong tiếng đưa xa
Không buồn ai có nghe ra ve sầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pang De

Gió thổi trên sông lá lắt lay
Cành cao ve lạnh hết ngày rầy
Vì chưng tiếng có thanh thương điệu
Chẳng phải người buồn chẳng biết thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lá rụng xác xơ sông gió gào,
Suốt ngày ve lạnh khóc cành cao.
Thoảng trong sầu thảm thanh thương điệu,
Chẳng phải người buồn chẳng hiểu đâu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên sông gió thổi lá thưa bay
Ran tiếng ve kêu suốt cả ngày
Lẫn điệu thanh thương chừng vướng vít
Không buồn ai dễ nhận ra ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thổi trên sông bay lá bay,
Tiếng ve ngày vẳng trên cành cao.
Tiếng ve có nhạc thanh thương điệu,
Không phải đang buồn chẳng thấm đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Gió lạnh trên sông, cây lá thưa,
Cành cao ve hát tự mai giờ.
Nghe ra điệu nhạc sao ai oán;
Chẳng phải người sầu ắt hững hờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời