臥病其二

春寒夏暑故相侵,
一臥鴻山歲月深。
明鏡曉寒開老瘦,
柴扉夜靜閉呻吟。
十年夙疾無人問,
九轉還丹何處尋。
安得玄關明月見,
陽光下照破群陰。

 

Ngoạ bệnh kỳ 2

Xuân hàn hạ thử cố tương xâm,
Nhất ngoạ Hồng Sơn tuế nguyệt thâm.
Minh kính hiểu hàn khai lão sấu,
Sài phi dạ tĩnh bế thân ngâm.
Thập niên túc tật vô nhân vấn,
Cửu chuyển hoàn đan hà xứ tầm?
An đắc huyền quan minh nguyệt hiện,
Dương quang hạ chiếu phá quần âm.

 

Dịch nghĩa

Xuân lạnh hè nóng cứ quấy rầy nhau mãi,
Vừa về Hồng Lĩnh chốc đã mấy năm rồi!
Buổi sáng soi gương thấy mình gầy và già đi,
Đêm thanh vắng, cửa tre đóng kín, nằm rên rỉ.
Bệnh cũ mười năm không ai thăm hỏi,
Tìm đâu ra thuốc tiên luyện chín lần?
Ước gì vầng trăng xuất hiện ngay trước cửa,
Ánh sáng rọi xuống xua đuổi mọi bóng tối![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hạ nồng xuân lạnh quấy rầy nhau,
Nằm ở non Hồng đã mấy lâu.
Sáng lạnh soi gương mình ốm sọm,
Đêm thanh đóng cửa giọng rên sầu.
Mười năm bệnh cũ không ai hỏi,
Chín luyện tiên đan biết kiếm đâu?
Mong được vầng trăng vào trước cửa,
Ánh dương xua sạch bóng âm u.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Nóng lạnh xuân hè lấn mãi nhau,
Núi Hồng nằm bẹp tháng năm lâu!
Gầy gò, sớm lạnh gương soi bóng,
Rền rĩ, đêm thanh cửa khép sầu.
Bệnh kéo mười năm không kẻ hỏi,
Thuốc nghiền chín lượt kiếm nơi đâu?
Ước gì ngõ chính vầng trăng mọc,
Những bóng âm u phá sạch lầu!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân hàn hè nóng quấy rầy nhau,
Hồng Lĩnh vừa về chốc mấy thu!
Già sọm gầy nhom gương chiếu bóng,
Đêm thanh cửa đóng nằm rên đau.
Mười năm bệnh cũ không thăm hỏi,
Chín luyện Thuốc tiên kiếm ở đâu?
Trăng hiện ước gì ngay trước cửa,
Xua đi ánh sáng sạch làu làu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Xuân hàn hè nóng lấn nhau,
Mới về Hồng Lĩnh bấy lâu thu rồi!
Nhìn gương già sọm gầy thôi,
Đêm thanh cửa đóng nằm ngồi rên đau.
Mười năm ai hỏi bệnh đâu?
Thuốc tiên chín luyện nhiệm mầu kiếm đâu?
Ước gì trăng hiện cửa lâu,
Xua đi bóng tối sạch làu, sáng trong!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh, Kim Hưng

Xuân lạnh hè nồng cứ lấn nhau,
Non Hồng nằm bẹp tháng năm lâu.
Gương soi sớm lạnh, gầy thân xác,
Cửa đóng đêm thanh, rên mỏi đau.
Bệnh cũ mười năm ai hỏi đến,
Thuốc tiên chín luyện biết tìm đâu?
Cửa huyền ví được vừng trăng tỏ,
Ảm khí xua tan, rạng trước sau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời