33.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 19:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 20:15

偶興其四

故鄉亢旱久妨農,
十口孩兒菜色同。
譬似蒪鱸最關切,
懷歸原不待秋風。

 

Ngẫu hứng kỳ 4

Cố hương cang hạn cửu phương nông,
Thập khẩu hài nhi thái sắc đồng.
Thí tự thuần lô tối quan thiết,
Hoài quy nguyên bất đãi thu phong.

 

Dịch nghĩa

Cố hương quá hạn hán từ lâu đã hại nhà nông,
Mười miệng trẻ con cùng mầu với rau.
Ví như quan thiết tới rau thuần cá lô,
Thì muốn về quê không cần chờ tới gió thu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đàm Giang

Quê hương hạn hán hại việc nông
Mười miệng trẻ thơ sắc đói cùng
Rau thuần cá vược mà nhớ quá
Cứ về cần chi gió thu trông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quê nhà nắng hạn hại nông tang
Mười đứa con thơ đói mét vàng
Cá vược canh thuần như quyến luyến
Muốn về đâu đợi gió thu sang

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cố hương hạn hán hại việc đồng,
Mười miệng con thơ đói rét trông.
Cá vược rau thuần sao nhớ lắm,
Về nguồn đâu đợi gió thu sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Quê nhà hạn hán hại hoa màu,
Mười đứa con thơ xanh tựa rau.
Gỏi vược, canh thuần nếu tha thiết,
Muốn về chẳng đợi gió thu đâu!

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời