11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2010 08:42

偶興其二

一淚天涯洒斷蓬,
羅浮江上起秋風。
黃雲白水兩相照,
急管悲絲萬不同。
六尺拘縻長役役,
四時拋擲太匆匆。
征鴻影裏家何在,
隱隱瓊雲三兩峰。

 

Ngẫu hứng kỳ 2

Nhất lệ thiên nhai sái đoạn bồng,
La Phù giang thượng khởi thu phong.
Hoàng vân bạch thuỷ lưỡng tương chiếu,
Cấp quản bi ty vạn bất đồng.
Lục xích câu my trường dịch dịch,
Tứ thì phao trịch thái thông thông.
Chinh hồng ảnh lý gia hà tại?
Ẩn ẩn Quỳnh vân tam lưỡng phong.

 

Dịch nghĩa

Ở nơi chân trời, thương mình như ngọn cỏ bồng lìa gốc mà rơi lệ,
Gió thu đã nổi trên sông La Phù.
Mây vàng và nước trắng soi chiếu lẫn nhau,
Tiếng sáo gấp, tiếng tơ buồn không hoà hợp chút nào!
Tấm thân sáu thước bị câu thúc, cứ vất vả mãi,
Bốn mùa đi qua tựa thoi đưa, sao chóng thế!
Trong bóng chim hồng bay đằng kia, nhà mình ở đâu?
Chỉ thấy thấp thoáng vài ba ngọn núi trong đám mây phía Quỳnh Côi.


Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Giọt lệ phương xa thấm cỏ bồng,
La Phù thu nổi gió trên sông.
Mây vàng nước trắng hình chen bóng,
Sáo gấp đàn khoan điệu khác cung.
Sáu thước tấm thân lao lục mãi,
Bốn mùa tấc bóng vội vàng không!
Cánh hồng thăm thẳm nhà đâu tá?
Mây núi Quỳnh Côi thấp thoáng trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chân trời rơi lệ ngán long đong
Trên bến La Phù gió thổi lồng
Nước trắng mây vàng chung một khúc
Đàn khoan sáo gấp điệu sai cung
Quang âm thay đổi qua vùn vụt
Thân thế long đong chịu khốn cùng
Chẳng thấy nhà đâu chim khuất bóng
Quỳnh Châu mây núi mịt mùng trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rơi lệ cuối trời đứt cỏ bồng
La Phù sông nước dậy thu-phong
Mây vàng nước bạc hoà cùng chiếu
Sáo gấp đàn bi điệu chẳng đồng
Sáu thước thân ràng luôn khổ ải
Bốn mùa vùn vụt thoảng hư không
Chim hồng xa bóng nhà đâu nhỉ?
Mây ẩn Quỳnh Côi mấy núi trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rơi lệ chân trời, ngọn cỏ bồng,
La phù thu gió nổi triều sông.
Mây vàng nước trắng làn soi chiếu.
Sáo gấp, tơ buồn hoà hợp không?
Sáu thước tấm thân luôn khổ ải,
Thoi đưa năm tháng chóng không mong.
Chim hồng xa bóng, nhà đâu tá?
Mây núi Quỳnh Côi thấp thoáng trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Chân trời rơi lệ long đong,
La Phù thu gió triều sông dâng tràn.
Nước làn soi chiếu mây vàng,
Điệu buồn sáo gấp tơ đàn hợp không?
Tấm thân sáu thước cùng, thông,
Thoi đưa năm tháng chóng không mong ngừng.
Cánh hồng nhà khuất ven rừng?
Quỳnh Côi mây núi mấy từng thoáng trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời