14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2010 08:30

偶興其一

初更鼓角五更雞,
終夜徘徊思轉迷。
明月滿天何故故,
西風吹我正凄凄。
傷殘物性悲鳧脛,
刻雒天真失馬蹄。
若遇山中糜鹿友,
煙霞舊話不堪提。

 

Ngẫu hứng kỳ 1

Sơ canh cổ giốc, ngũ canh kê,
Chung dạ bồi hồi tứ chuyển mê.
Minh nguyệt mãn thiên hà cố cố,
Tây phong xuy ngã chính thê thê.
Thương tàn vật tính bi phù hĩnh,
Khắc lạc thiên chân thất mã đề.
Nhược ngộ sơn trung my lộc hữu,
Yên hà cựu thoại bất kham đề.

 

Dịch nghĩa

Canh một nghe tiếng trống, tiếng tù và,
Canh năm nghe tiếng gày gáy, suốt đêm bồi hồi, nghĩ quẩn nghĩ quanh.
Làm sao trăng sáng đầy trời thế mãi?
Gió tây thổi, ta thấy lạnh buốt.
Làm hại tính vật, thương cho chân con vịt nước,
Xuyên tạc thiên chân, mà mất đạo lý mã đề.
Nếu gặp bạn hươu nai trong núi,
Khó mà nói đến chuyện mây khói ngày trước nữa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đầu canh trống ốc, cuối canh gà,
Khắc khoải thâu đêm chẳng nghĩ ra.
Trăng sáng đầy trời sao thế mãi?
Gió tây hun hút lạnh cha chà!
Tổn thương vật tính đau mòng lắm,
Xuyên tạc thiên chân khổ ngựa mà!
Nếu gặp bạn bè hươu vượn núi,
Khói mây chuyện cũ khó đề ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suốt đêm tiếng ốc tiếng gà
Bồi hồi nghĩ quẩn chẳng ra chuyện nào
Đầy trời trăng sáng mãi sao
Gió tây thổi mạnh lạnh vào thấm xương
Nỡ làm tính vật tổn thương
Sao xuyên tạc đến thiên lương đạo trời
Cùng hươu nai núi bạn chơi
Khói mây chuyện cũ thôi thôi đừng bàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu canh tiếng trống, tiếng tù và,
Nghĩ quẩn bồi hồi đến sáng ra.
Trăng sáng đầy trời sao mãi thế?
Gió tây thổi lạnh gây buốt ta.
Vật thương hại tính chân con vịt,
Xuyên tạc thiên chân mất đạo nhà.
Gặp bạn hươu nai, nơi núi thẳm,
Khó mà đối thoại chuyện yên hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đầu canh tiếng trống, tù và,
Bồi hồi nghĩ quẩn sáng ra chẳng ngờ.
Sao trăng sáng mãi đầy trời?
Gió tây thổi mạnh lạnh người buốt ta.
Tổn thương tính vật chân gà,
Thiên chân xuyên tạc ngựa nhà lòng đau.
Hươu nai gặp bạn núi sâu,
Khói mây chuyện cũ đã lâu khó bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Từ canh đầu đến tận bạn mai,
Trằn trọc thâu đêm nghĩ quẩn hoài.
Trăng sáng trời sao vằng vặc thế,
Gió tây ta quá lạnh lùng thôi.
Tổn thương vật tính, chân mòng nối,
Xuyên tạc thiên chân, móng ngựa sai.
Bằng gặp bạn hươu nai giữa núi,
Khói mây chuyện cũ chẳng cần nài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời