偶題公館壁其一

閶闔門前春色闌,
隔江遙對御屏山。
春從江上來何處,
人倚天涯滯一官。
滿地繁聲聞夜雨,
一床孤悶敵春寒。
桃花莫仗東君意,
傍有風姨性最酸。

 

Ngẫu đề công quán bích kỳ 1

Xương hạp môn tiền xuân sắc lan,
Cách giang diêu đối Ngự Bình san.
Xuân tòng giang thượng lai hà xứ,
Nhân ỷ thiên nhai trệ nhất quan.
Mãn địa phồn thanh văn dạ vũ,
Nhất sàng cô muộn địch xuân hàn.
Đào hoa mạc trượng đông quân ý,
Bàng hữu phong di tính tối toan.

 

Dịch nghĩa

Trước cửa rồng sắc xuân sắp tàn
Cách sông xa nhìn núi Ngự Bình
Xuân theo dòng sông đi về đâu ?
Người nương chân trời lụn trệ vì một chúc quan
Đêm nghe tiếng mưa ồn ào đầy đất
Trên một giường, nỗi buồn cô đơn chống với khí lạnh của xuân
Hoa đào chớ cậy được Chúa Xuân yêu
Bên cạnh có Dì Gió tánh rất chua chua ngoa


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Hầu nhạt màu xuân trước cửa rồng
Xanh xanh núi Ngự phía kia sông
Xuân theo ngọn nước về đâu tá?
Quan lụn chân trời nghĩ chán không!
Rả rích đêm dồn mưa nhẩy đất
Im lìm muộn chống lạnh qua song
Hoa đào chớ cậy Đông Quân mến,
Dì gió ghen tương chất chứa lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trước cửa nhà vua xuân sắp tàn
Ngự Bình ngăn cách nhánh sông ngang
Xuân xuôi nước chảy về đâu nhỉ
Kẻ dựa chân trời chậm chức quan
Đầy đất mưa đêm nghe tí tách
Giường đơn xuân lạnh khổ thân mang
Chúa Xuân chớ cậy, hoa đào nhé!
Thần Gió ghen tuông khéo bẽ bàng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước bệ màu xuân cũng sắp tàn
Cách sông xa ngắm Ngự Bình san
Xuân theo dòng nước trôi thăm thẳm
Người tận chân trời buộc chức quan
Rả rích mưa rơi lan mặt đất
Tái tê hơi lạnh thấm qua màng
Hoa đào chớ cậy xuân yêu dấu
Dì gió kề bên tính phũ phàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Trước cửa cung vua xuân sắp tàn
Cách sông núi Ngự xếp bình loan
Xuân theo dòng nước trôi đâu tá
Người mắc chân trời lụy chức quan
Rải đất đêm mưa nghe rả rích
Trên giường xuân lạnh quạnh trơ thân
Hoa đào chớ cậy chàng xuân quý
Dì gió hay ghen ở rất gần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trước cửa cung vua xuân sắp tàn
Ngự Bình núi đối cách sông sang
Xuân theo sông cuốn về đâu đó
Người dựa trời xa mãi chức quan
Đầy đất ồn ào mưa tối vọng
Giường đơn sầu muộn chống xuân hàn
Đào hoa chớ cậy tình xuân chúa
“Dì gió” tính ghen ở cạnh “nàng”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tàn nhạt màu xuân trước cửa rồng.
Ngự Bình nhìn núi cách xa sông
Theo dòng xuân nước về đâu nhỉ?
Quan trệ chân trời có đáng không!
Ồn tiếng đêm nghe mưa nát đất,
Cô đơn chống lạnh thấm qua song
Hoa đào chớ cậy xuân thương mến,
Dì Gió chua ngoa chất chứa lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Sắc xuân sắp hoại trước thềm rồng,
Ngắm núi Ngự Bình bên kia sông.
Sông biếc chở xuân về đâu tá?
Kẻ hèn tham chức nhục cả lòng.
Đất rộng vang ầm mưa suốt tối,
Giường đơn chống chọi khí lạnh xuân.
Chớ cậy chúa xuân, hoa đào ạ,
Dì gió ghen tuông quá chát nồng.

15.00
Trả lời