Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 07:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 01:07

偶得

孤城日暮起陰雲,
青草漫漫到海濱。
曠野遍埋無主骨,
殊方獨托有官身。
事來徒隸皆驕我,
老去文章亦避人。
望外鴻山三百里,
相從何處問前鄰。

 

Ngẫu đắc

Cô thành nhật mộ khởi âm vân,
Thanh thảo man man đáo hải tần.
Khoáng dã biến mai vô chủ cốt,
Thù phương độc thác hữu quan thân.
Sự lai đồ lệ giai kiêu ngã,
Lão khứ văn chương diệc tị nhân.
Vọng ngoại Hồng sơn tam bách lý,
Tương tòng hà xứ vấn tiền lân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đàm Giang

Chiều về mây phủ thành vắng tanh
Cỏ mướt trải dài đến biển xanh
Đồng hoang xương lấp mộ vô chủ
Chốn xa cô quạnh một thân quan
Khi có việc nghênh ngang nha chức
Thân già văn chương cũng lánh xa
Ngóng núi Hồng ngoài ba trăm dặm
Xóm cũ nơi nào biết hỏi thăm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây đen ngày xế tỏa cô thành
Cỏ biếc rờn rờn tiếp biển xanh
Đồng quạnh xương chôn đâu hữu chủ
Phương trời thân gởi chút công danh
Sai nha có việc đều khinh tớ
Chữ nghĩa khi già cũng ghẹo mình
Hồng Lĩnh vời trông trăm dặm cách
Vườn xưa chan chứa biết bao tình.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều về mây phủ cô thành
Trải dài cỏ biếc biển xanh chân trời
Đồng hoang xương lấp mộ khơi,
Chốn xa cô quạnh theo đời công danh
Sai nha có việc ghét ganh,
Già nua chữ nghĩa cũng đành lánh xa
Ba trăm Hồng Lĩnh dặm xa,
Hỏi thăm làng cũ biết nhà ở đâu.

15.00
Trả lời