45.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
11 bài trả lời: 11 bản dịch
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/11/2023 00:17

縻中漫興

鐘子援琴操南音,
莊錫病中猶越吟。
四海風塵家國淚,
十旬牢獄死生心。
平章遺恨何時了,
孤竹高風不可尋。
我有寸心無與語,
鴻山山下桂江深。

 

My trung mạn hứng

Chung Tử viên cầm tháo nam âm,
Trang Tích bệnh trung do Việt ngâm.
Tứ hải phong trần gia quốc lệ,
Thập tuần lao ngục tử sinh tâm.
Bình Chương di hận hà thì liễu,
Cô Trúc cao phong bất khả tầm.
Ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ,
Hồng Sơn sơn hạ Quế giang thâm.

 

Dịch nghĩa

Chung Tử gảy đàn theo điệu Nam,
Trang Tích khi ốm ngâm nga bằng tiếng Việt.
Khắp bốn bể đầy gió bụi, nghĩ tình nhà việc nước mà rơi lệ,
Mười tuần nằm trong lao tù, lòng thấp thỏm chuyện sống chết.
Bao giờ mới hết mối hận Bình Chương?
Khó mà có được phong cách cao thượng của người nước Cô Trúc.
Ta có một chút tâm sự này, không biết bày tỏ cùng ai,
Dưới chân núi Hồng, sông Quế Giang sâu thẳm.


Mùa đông năm Bính Thìn, Nguyễn Du toan vào Gia Định giúp Nguyễn Ánh. Việc bị lộ, Quận Công Thận bắt bỏ tù mấy tháng rồi thả vì tiếc tài và cũng là bạn của Nguyễn Nễ.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Chung Tử so đàn gảy khúc Nam,
Chàng Trang tiếng Việt ốm còn ngâm.
Phong trần bốn biển non sông khóc,
Lao ngục mười tuần sống thác cam.
Mối hận Bình Chương bao thưở hết?
Tấm gương Cô Trúc khó nơi tìm.
Tấc lòng ta biết cùng ai tỏ
Hồng Quế cao sâu phỏng mấy tầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hahuyen

Trang Tích bệnh rên âm ngữ Việt
Cầm đàn Chung Tử dạo Nam âm
Bốn phương gió bụi rơi lệ nước
Lao ngục mười tuần sống chết tâm
Bình Chương di hận bao giờ hết?
Cô Trúc thanh cao không thể tầm
Ta có tấc lòng không tỏ được
Sâu như sông Quế dưới non Hồng!

44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhung Trần

Nhớ quê Chung Tử khảy Nam âm
Trang ốm còn ngân điệu Việt ngâm
Nỗi nước phong trần sầu ngấn lệ
Niềm riêng lao ngục nghĩ đau thầm
Bình Chương mối hận khi nào hết
Cô Trúc tinh cang dể mấy tìm
Biết tỏ cùng ai câu đáy dạ
Núi Hồng, sông Quế mấy cao thâm

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu Tuyết Phong

Nam điệu Chung Tử gảy theo âm
Việt lời Trang Tích ốm còn ngâm
Bốn bể, nước nhà rơi lệ ấm
Mười tuần lao ngục sống chết tâm
Bao giờ phai hận Bình Chương ngậm
Cô Trúc bao dung khó xứng tầm
Nỗi lòng bày tỏ, nào ai thấm
Núi Hồng, sông Quế quá sâu thâm.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gảy đàn Chung Tử theo miền Nam,
Trang Tích ngâm nga bằng Việt âm.
Loạn nghĩ non sông mà rớt lệ,
Mười tuần lao ngục chết trong tâm,
Bình Chương mối hận bao giờ hết?
Cô Trúc thanh cao khó thể tầm.
Biết tỏ cùng ai bầu thế sự,
Núi Hồng sông Quế hởi cao thâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lãnh Dạ

Chung Tử gảy đàn, điệu Nam sơn
Ốm đau Trang Tích, ngâm Việt âm
Gió bụi bốn bề, nước non khóc
Mười tuần lao ngục, sống chết tâm
Hận sự Bình Chương, làm sao hết?
Tấm gương Cô Trúc, khó để tìm
Tâm sự nỗi lòng, cùng ai nói
Dưới chân núi Hồng, Quế Giang sâu.

-TGXN-
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Đường tơ Chung Tử khúc Nam cầm,
Giường bệnh Trang lang tiếng Việt ngâm.
Bụi ngấm non sông dòng khổ lệ,
Tù treo sống thác mối kiên tâm.
Bình Chương hận cũ bao giờ dứt?
Cô Trúc gương trong khó nỗi tầm.
Tâm sự biết cùng ai giải tỏ,
Non Hồng sông Quế cảnh cao thâm.


Thu 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Gảy đàn Chung Tử điệu Nam,
Ngâm nga Trang Tích Việt âm ốm nằm.
Non sông loạn nghĩ lệ tràn,
Mười tuần lao ngục trong tâm chết lòng.
Bình Chương mối hận không cùng?
Thanh cao Cô Trúc khó lòng tìm nay.
Bầu tâm sự tỏ cùng ai,
Núi Hồng sông Quế hởi ngài cao thâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Chung Tử gảy đàn hát Nam âm,
Trang Tích ốm đau bèn Việt ngâm.
Lao ngục mười tuần lo sống thác,
Phong trần bốn bể khóc non sông.
Bình Chương hận cũ khi nào hết?
Cô Trúc tài cao quá khó tầm.
Biết tỏ cùng ai niềm tâm sự,
Ngòi Lam kề rú Hốống thậm thâm.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Giọt đàn Chung khảy Nam ai khúc
Tiếng Việt Trang hò phút trối trăng
Lao ngục mười tuần sinh tử sợ
Nước nhà bốn biển bụi mù giăng
Bình Chương ôm hận chưa hề dứt
Cô Trúc trì gan khó sánh bằng
Chút niềm tâm sự, nào ai hiểu
Sông Quế non Hồng có thấu chăng?!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối