夢得採蓮其四

共知憐蓮花,
誰者憐蓮幹。
其中有真絲,
牽連不可斷。

 

Mộng đắc thái liên kỳ 4

Cộng tri liên liên hoa,
Thuỳ giả liên liên cán.
Kỳ trung hữu chân ti,
Khiên liên bất khả đoạn.

 

Dịch nghĩa

Mọi người đều biết yêu hoa sen
Nhưng ai là kẻ yêu thân sen
Trong thân cây sen thật có tơ sen
Vương vấn không đứt được

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Mọi người biết yêu sen
Ai người quý thân sen
Thân sen có tơ mịn
Vương vấn đứt sao nên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Huy

Yêu sen, người yêu hoa
Cuống sen ai thưởng thức?
Trong cuống có tơ mành
Hoa lìa tơ khó dứt.


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Yêu hoa sen có đôi ta
Cọng sen đâu biết ai là tri âm
Trong lòng tơ vướng lặng thầm
Liên miên đâu dễ mà cầm dứt ra

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa sen ai nấy đều yêu
Thân sen đâu có được nhiều người ưa
Sen tàn còn lại ngó tơ
Vấn vương không biết đợi chờ ai đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Hoa sen ai cũng yêu,
Cọng sen nào ai thích,
Trong cuống có tơ bền.
Vấn vương hoài không dứt.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọi người yêu quí hoa sen,
Nhưng ai là kẻ yêu liền thân sen.
Thân sen tơ nhỏ rất mềm,
Thân sen vương vấn không liền đứt ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Hoa sen ai cũng ưa,
Cuống sen nào ai thích.
Trong cuống có tơ mành,
Vấn vương không thể đứt.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Amourax

Người người ai cũng thích hoa sen
Nhưng được mấy ai yêu lấy cành?
Trong ấy có tơ nào dễ đứt
Vương vương vấn vấn dứt không thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Người thích hoa sen lắm,
Yêu ngó sen mấy người.
Ngó lìa tơ vẫn dính,
Lòng vấn vương không rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời