諒山道中

萬木山前可卜居,
白雲在岫水通渠。
山僧對竹兩無恙,
牧豎騎牛一不如。
影裏鬚眉看老矣,
夢中松菊憶歸與。
坐家村叟多閒事,
只為平生不讀書。

 

Lạng Sơn đạo trung

Vạn mộc sơn tiền khả bốc cư,
Bạch vân tại tụ thuỷ thông cừ.
Sơn tăng đối trúc lưỡng vô dạng,
Mục thụ kỵ ngưu nhất bất như.
Ảnh lý tu my khan lão hỷ,
Mộng trung tùng cúc ức quy dư.
Toạ gia thôn tẩu đa nhàn sự,
Chỉ vị bình sinh bất độc thư.

 

Dịch nghĩa

Có thể dựng ngôi nhà trước rừng cây kia mà ở,
Trên núi có mây trắng, lại có khe nước chảy.
Nhà sư và khóm trúc, cả hai đều vô sự,
Chẳng ai bằng em bé cưỡi trâu ung dung kia!
Soi gương nhìn mày râu, biết mình đã già rồi,
Trong mộng thấy tùng cúc, lại nhớ đến chuyện muốn về vườn.
Ông già thôn quê ngồi trong nhà nhàn rỗi quá,
Được như thế, chỉ vì bình sinh không đọc sách.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trước núi um tùm dựng được nhà,
Hang đùn mây núi, nước khe ra.
Sư bên khóm trúc bình yên cả,
Mục cưỡi lưng trâu sướng nhất mà!
Trước kính mày râu nhìn cảnh lão,
Trong mơ tùng cúc nhớ quê ta.
Ngồi nhà, mấy cụ sao thư thả,
Chỉ vị không hề đọc sách qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước rừng dựng được mái nhà con
Mây trắng đùn hang mạch nước lòn
Khóm trúc sư kề yên lặng thảy
Lưng trâu mục cưỡi thú nào hơn
Mày râu trước mắt xem già nhỉ
Tùng cúc trong mơ ước cũ còn
Mấy cụ ngồi nhà nhàn rỗi quá
Một đời trang sách vẫn chưa sờn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trước núi dựng nhà chỗ vạn cây
Trắng mây trên núi suối thông đầy
Sơn tăng cùng trúc đều vô sự
Trẻ nhỏ cưỡi trâu vui nhất đây
Soi bóng mày râu già quá nhỉ!
Trong mơ tùng cúc muốn về thay!
Ngồi nhà già xóm thư nhàn quá
Chẳng đọc sách nào trước tới nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Trước núi chòm cây ở chắc vui,
Mây che hang đá, nước thông ngòi.
Sư chầu khóm trúc đôi yên lặng,
Trẻ cưỡi lưng bò nhất thảnh thơi.
Dưới bóng mày râu, trông xọm nhỉ!
Trong mơ tùng cúc, tính về thôi!
Ngồi nhà, ông lão quê nhàn quá,
Vì lúc bình sinh sách chẳng coi!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước núi rừng cây dựng được nhà,
Núi khe mây trắng, nước tuôn ra.
Nhà sư khóm trúc đều yên tĩnh,
Mục tử cưỡi trâu thong thả ca.
Râu tóc soi gương mới biết bạc,
Cúc tùng mộng thấy muốn về nhà.
Người già thôn dã thư nhàn quá,
Bởi chẳng bình sinh đọc sách qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Trước rừng cây dựng mái nhà,
Núi khe mây trắng chảy ra nước tràn.
Sư bên khóm trúc đều an,
Cưỡi trâu mục tử ca vang ai bằng!
Mày râu bạc trắng già sang,
Cúc tùng mộng thấy nhà đang muốn về.
Lão già nhàn nhã thôn quê,
Bình sinh trang sách chẳng hề đọc qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Tam Tập

Trước núi um tùm dựng được nhà,
Hàng đùn mây trắng, nước khe ra.
Sư bên khóm trúc, bình yên cả,
Mục cưỡi lưng trâu, sướng nhất mà!
Trước kính mày râu nhìn cảnh lão,
Trong mơ tùng cúc nhớ quê ta.
Ngồi nhà mấy cụ sao thư thả?
Chỉ bởi không hề đọc sách qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời