Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 22:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/02/2010 03:55

留別阮大郎

西風蕭颯拂高林,
傾盡離杯話夜深。
亂世男兒羞對劍,
他鄉朋友重分襟。
高山流水無人識,
海角天涯何處尋?
留取江南一片月,
夜來常照兩人心。

 

Lưu biệt Nguyễn đại lang

Tây phong tiêu táp phất cao lâm,
Khuynh tận ly bôi ngoại dạ thâm.
Loạn thế nam nhi tu đối kiếm,
Tha hương bằng hữu trọng phân khâm.
Cao sơn lưu thuỷ” vô nhân thức,
Hải giác thiên nhai hà xứ tầm?
Lưu thủ giang nam nhất phiến nguyệt,
Dạ lai thường chiếu lưỡng nhâm tâm.

 

Dịch nghĩa

Gió tây hiu hắt thổi qua rừng cây cao.
Hãy cạn chén rượu biệt ly này rồi cùng nhau nói chuyện đến khuya.
Trai thời loạn nhìn thanh kiếm mà thẹn.
Chia tay bạn, ở đất khách, càng thấy bùi ngùi.
Khúc đàn cao sơn lưu thuỷ, ai người hiểu?
Rồi đây biết tìm anh nơi đâu ở góc bể chân trời?
Chỉ còn lại mảnh trăng phía nam sông
Đêm đêm soi chung tấm lòng hai ta.


Nguyễn đại lang tức Nguyễn Đăng Tiến (Cai Gia), anh kết nghĩa của Nguyễn Du.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Gió thu hiu hắt thổi rừng cao,
Cạn chén đêm khuya chuyện dạt dào.
Thời loạn nam nhi sầu đối kiếm,
Quê người bầu bạn tủi chia bào.
Cao sơn lưu thuỷ nào ai hiểu,
Góc bể chân trời biết kiếm đâu?
Còn đó Giang Nam trăng một mảnh,
Đêm đêm soi tỏ nỗi lòng nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thu vi vút loạn cây rừng
Cạn chén trời khuya chuyện chửa ngưng
Đời loạn thân trai buồn đối kiếm
Quê người bè bạn não chia khăn
Non cao nước chảy không ai hiểu
Góc biển chân mây có lối tầm
Còn đó trời nam in bóng nguyệt
Đêm đêm chung sáng cả đôi lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió tây cây táp quét rừng sâu
Đêm chén biệt ly chuyện tới thâu
Trai loạn thẹn nhìn thanh kiếm chiến
Quê người chia tay nặng đầy sầu
“Cao sơn lưu thuỷ” ai người hiểu
Góc biển chân trời biết ở đâu
Lưu giữ Giang Nam trăng một mảnh
Đêm soi hai dạ sáng cùng nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng cây hiu hắt gió tây qua.
Cạn chén biệt ly chuyện mút mùa.
Thời loạn trai nhìn thanh kiếm thẹn.
Chia tay đất khách, thấy buồn qua.
Cao sơn lưu thuỷ, ai người hiểu?
Góc bể chân trời tìm bạn đâu?
Còn lại nam sông trăng một mảnh,
Đêm về soi tỏ tấm lòng nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời