Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/02/2010 04:27

開窗

門前煙景近如何,
閒日開窗生意多。
六月培風鵬徙地,
一庭積雨蟻移窩。
青氈舊物苦珍惜,
白髮雄心空咄嗟。
再病尚須調攝力,
不知秋思到誰家。

 

Khai song

Môn tiền yên cảnh cận như hà?
Nhàn nhật khai song sinh ý đa.
Lục nguyệt bồi phong bằng tỷ địa,
Nhất đình tích vũ nghĩ di oa.
Thanh chiên cựu vật khổ trân tích,
Bạch phát hùng tâm không đốt ta.
Tái bệnh thượng tu điều nhiếp lực,
Bất tri thu tứ đáo thuỳ gia?

 

Dịch nghĩa

Phong cảnh trước nhà, nay như thế nào rồi?
Nhàn rỗi, mở cửa sổ ra xem, thấy mọi vật vẫn vui tươi.
Chim bằng cưỡi gió bay luồn sáu tháng không nghỉ,
Sân đọng nước mưa kiến dời tổ đi.
Có chiếc nệm xanh là vật cũ, khư khư giữa mãi,
Tóc bạc rồi, có hùng tâm cũng ngồi than thở suông mà thôi.
Bệnh trở lại, phải lo điều dưỡng,
Không biết thu đến nhà ai?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trước nhà phong cảnh hiện nay sao?
Mở cửa nhìn xem sinh ý nhiều.
Sáu tháng gió đưa bằng đổi chỗ
Một sân mưa đọng kiến bò cao.
Nệm xanh vật cũ lo gìn giữ,
Tóc bạc lòng hăng luống ngẹn ngào.
Còn bệnh hãy nên lo chạy chữa,
Chẳng hay thu tứ đến nhà nào?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Trước nhà cảnh vật đã ra sao,
Mở cửa ngày nhàn sinh ý nhiều.
Sáu tháng gió tung bằng lượn mãi;
Một sân mưa đọng kiến bò cao.
Chăn xanh vật cũ khư khư giữ.
Tóc bạc hùng tâm luống nghẹn ngào.
Trở bệnh hãy còn lo chạy chữa,
Biết chi thu đã đến nhà nao?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trước nhà phong cảnh nay sao rồi?
Mở cửa ngày nhàn vẫn đẹp tươi
Sáu tháng chim bằng bay cưỡi gió
Mưa lâu sân đọng kiến di dời
Nệm xanh vật cũ khư khư giữ
Tóc bạc hùng tâm than thở thôi
Tái phát vẫn còn lo dưỡng bệnh
Nhà ai chẳng biết tứ thu rơi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phong cảnh trước nhà như thế nào?
Mở song xem thử, vẫn tươi vui.
Chim bằng sáu tháng bay không nghỉ,
Đọng nước sân nhà, tổ kiến dời.
Giữ mãi nền xanh là vật cũ,
Hùng tâm, tóc trắng thở than thôi.
Đến rồi bệnh cũ lo điều dưỡng,
Biết chi thu tứ đến nhà chơi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Trước nhà phong cảnh thế nào?
Mở song xem thử, vẫn màu xanh tươi.
Chim bằng sáu tháng tung trời,
Sân nhà đọng nước, kiến dời tổ.
Niệm xanh giữ mãi ích chi,
Hùng tâm, tóc trắng qua thì(1) thở than.
Bệnh nhiều lo chạy thuốc thang,
Biết chi thu hứng theo làn tứ thơ?


(1) Đã qua thời
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngoài hiên cảnh đẹp hiện ra sao
Ngày rảnh mở song ý cuộn trào
Sáu tháng gió cuồng ưng lượn khắp
Một sân mưa đọng kiến bò cao
Chăn xanh kỷ vật hằng trân trọng  
Tóc bạc hùng tâm mãi nghẹn ngào
Trở bệnh dốc lòng lo chạy chữa
Hay gì  thu hứng ghé nhà nao.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sảnh trước gần đây cảnh thế nào.
Ngày nhàn mở cửa thấy lao xao.
Gió nâng tháng ít chim rời tổ.
Sân ngập mưa nhiều kiến lánh cao.
Kỷ vật chăn xanh còn quý giữ.
Lòng kiêu, tóc bạc phải làm sao?
Còn lo bệnh phát cần an dưỡng.
Thu tứ bây giờ dạt chốn nao?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời