23.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/04/2007 19:14

寄友(鴻山山月一輪明)

鴻山山月一輪明,
千里長安此夜情。
太璞不全眞面目,
一州何事小功名。
有生不帶公侯骨,
無死終尋豕鹿盟。
羨殺北窗高臥者,
平居無事到虛靈。

 

Ký hữu (Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh)

Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh,
Thiên lý Trường An thử dạ tình.
Thái phác bất toàn chân diện mục,
Nhất châu hà sự tiểu công danh.
Hữu sinh bất đới công hầu cốt,
Vô tử chung tầm thỉ lộc minh.
Tiễn sát bắc song cao ngoạ giả,
Bình cư vô sự đáo hư linh.

 

Dịch nghĩa

Đêm nay trên núi Hồng Lĩnh, trăng sáng vằng vặc,
Ở Trường An xa ngàn dặm, tâm tình tôi thật ngao ngán.
Tôi như viên ngọc trong đá không giữ vẹn được mặt thật,
Chút công danh nho nhỏ ở một châu có đáng gì?
Sinh ra vốn chẳng mang sẵn cốt công hầu, chưa chết,
Nhất định có ngày lại làm bạn với hươu nai.
Rất thèm được như bạn được nằm khểnh bên cửa sổ phía bắc,
Thảng thích chẳng có gì bận đến tâm linh.


Bài này tác giả gửi cho bạn ở Hồng Sơn (núi Hồng), khi ra Tràng An làm quan cùng nhà Nguyễn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đêm nay ngàn Hống bóng trăng soi,
Nghìn dặm Trường An một khúc nhôi.
Ngọc mộc đã không toàn mặt thật,
Châu xoàng chi bỏ bận danh hời?
Công hầu tướng đó ai mang sẵn,
Hươu lợn ta còn sẽ kết chơi.
Thèm được như người nằm cửa bắc,
Lâng lâng lòng chẳng bận chi đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Đêm nay ngàn Hống bóng trăng thanh,
Nghìn dặm Tràng An một mảnh tình.
Ngọc phác không gìn nguyên diện mục,
Thân đời khéo buộc nẻo công danh!
Công hầu cốt ấy đâu sanh sẵn,
Hươu vượn duyên kia quyết để dành.
Thong thả kìa ai song bắc tựa,
Chuyện ngoài chẳng chút bợn hư linh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Trăng tỏa đêm nay sáng núi Hồng
Trường An thăm thẳm dạ mơ mòng
Châu xa chức nhỏ xem đâu nặng
Ngọc quí đá chìm chạm chửa xong
Tướng số công hầu người sẵn có
Hươu nai bè bạn chốn hằng mong
Muốn nằm như bác bên song Bắc
Thế sự ngoài tai chẳng bận lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hahuyen

Một mảnh trăng soi khắp núi Hồng
Kinh đô nghìn dặm nhớ đêm nay
Ngọc thô chưa lộ chân diện mục*
Công danh nào bận một châu này?
Còn sống không mang công hầu cốt
Nếu không chỉ bạn lợn và nai
Muốn làm người rảnh rang cửa bắc
Bình an vô sự đạt tâm không.


* Chân diện mục chỉ cho bộ mặt thật xưa nay của chúng ta (ẩn dụ).
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Vằng vặc trăng khuya đỉnh núi Hồng
Trường An vạn dặm tấm lòng trông
Ngọc ra khỏi đá đâu toàn vẹn
Thân gửi công hầu có đáng không?
Sinh đã chẳng mang vương giả cốt
Sống thì rồi bạn giống cuồng ngông
Rất ham nằm khểnh bên song cửa
Vô sự an nhàn giữa trống không.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng sáng non Hồng đêm chiếu soi,
Trường An ngàn dặm ngán tình tôi.
Giữ trong ngọc thạch sao toàn vẹn,
Nho nhỏ công danh gì đáng noi.
Chẳng cốt sinh ra khanh tướng sẵn,
Có ngày nhất định bạn hươu nai.
Nằm khềnh thèm được bên lầu bắc,
Thảng thích không còn bận đến ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Non Hồng trăng sáng chiếu soi,
Trường An ngàn dặm tình tôi bận lòng.
Giữ sao toàn vẹn ngọc trong,
Công danh nho nhỏ có mong gì nhiều.
Sinh ra chẳng “đẻ bọc điều” (1),
Có ngày nhất định sống miền hươu nai.
Bên lầu cửa bắc nằm dài,
An nhàn không muốn đến ai bận lòng.


(1) Đẻ ra còn trong màng bọc nước ối, là điềm may mắn tốt số.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Tam Tập

Đêm này Ngàn Hồng trăng tròn soi,
Nghìn dặm Trường An một khúc nhôi.
Ngọc mộc đã không toàn mặt thật,
Châu xoàng chi bõ bận danh hời.
Công bầu. tiếng đó ai mạng sẵn,
Hươu vượn, ta còn sẽ kết chơi.
Thêm được như người nằm cửa bắc,
Lâng lâng lòng chẳng bận chi đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời