Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/04/2014 22:16

寄玄虛子

天台山前獨閉門,
西風塵垢滿中原。
田家不治南山豆,
貧戶常空北海樽。
野鶴浮雲時一見,
清風明月夜無言。
遠來誌取相尋路,
家在鴻山第一村。

 

Ký Huyền Hư tử

Thiên Thai sơn tiền độc bế môn,
Tây phong trần cấu mãn trung nguyên.
Điền gia bất trị Nam Sơn đậu,
Bần hộ thường không Bắc Hải tôn.
Dã hạc phù vân thì nhất kiến,
Thanh phong minh nguyệt dạ vô ngôn.
Viễn lai chí thủ tương tầm lộ,
Gia tại Hồng Sơn đệ nhất thôn.

 

Dịch nghĩa

Nhà tôi ở trước ngọn núi Thiên Thai, luôn luôn đóng cửa,
Gió tây tung cát bụi đầy trung nguyên.
Là nhà nông, nhưng tôi không trồng đậu ở núi Nam Sơn,
Nhà lại nghèo, thường để vò trống, không có rượu đãi khách như Khổng Dung.
Anh như hạc nội mây ngàn, thỉnh thoảng mới gặp,
Tôi ở đây có gió mát trăng thanh nhưng không ai chuyện trò.
Anh ở xa đến, thì hãy nhớ đường mà tìm,
Nhà tôi ở xóm đầu dãy núi Hồng.


Huyền Hư tử là bạn của Nguyễn Du, có nơi suy đoán là Ngô Thì Hoàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trước núi Thiên Thai, cửa bịt bùng,
Gió tây cát bụi khắp non sông.
Nhà nghèo Bắc Hải vò thường trống,
Mảnh ruộng Nam Sơn đậu chẳng trồng.
Hạc nội mây ngàn đôi lúc gặp,
Trăng trong gió mát một lời không.
Nhớ tìm đường lại khi xa đến,
Nhà ở đầu thôn dưới núi Hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước núi Thiên Thai cửa vẫn cài
Trung Nguyên gió bụi mịt mờ bay
Nam Sơn điền hộ không gieo đậu
Bắc Hải nhà nghèo rượu chẳng say
Mây hạc khó mong xa cách mãi
Gió trăng khôn đợi ngậm ngùi thay
Đến thăm xin nhớ nhà tôi nhé
Đầu xóm Hồng Sơn tại chỗ nầy.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Trước núi Thiên Thai cửa đóng ròng,
Trong đồng, gió thổi, bụi bay tung.
Nhà quê không có đậu Dương Tử,
Cảnh khó thường suông rượu Khổng Dung.
Thỉnh thoảng mây qua và hạc lại,
Im lìm gió mát với trăng trong.
Từ xa, ai đến tìm ai đó?
Thôn Nhất, nhà ai nẻo núi Hồng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước núi Thiên Thai cửa vẫn cài,
Trung nguyên cát bụi mịt mờ bay,
Nam Sơn nông vụ không trồng đậu,
Bắc Hải nhà nghèo chẳng rượu cay.
Gió mát trăng thanh không bạn hữu,
Mây ngàn hạc nội mới sum vầy.
Bạn tìm vạn dặm nhớ đường đến,
Đầu dãy Hồng Sơn nhà chốn này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thiên Thai trước núi cửa cài,
Trung nguyên cát bụi thổi bay mịt mờ,
Nam Sơn, đậu chẳng trồng mùa,
Nhà nghèo Bắc Hải rượu mua chẳng đầy.
Mây ngàn hạc nội sum vầy.
Trăng thanh gió mát ai đây chuyện trò?
Đến thăm xin nhớ đường cho,
Hồng Sơn đầu dãy nhà to chốn này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Trước núi Thiên Thai đóng cửa rồi.
Trung nguyên gió bụi cuốn mù trời.
Làm nông giống hỏng trồng chi được?
Túng bấn lo sao chén rượu mời.
Hạc giả mây ngàn thi thoảng thấy.
Trăng thanh gió mát lặng thinh ngồi.
Người xa có lại thăm nhau nhỉ.
Nhà ở Hồng Sơn một xóm thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Trước núi Thiên Thai riêng đóng cửa,
Trung nguyên gió cuốn bụi mù trời.
Nhà nông đậu xấu hoài công trỉa,
Hộ túng tiền khan thiếu rượu mời.
Hạc nội mây ngàn may thấy bóng.
Gió trong trăng sáng lặng không lời.
Ví dù xa lại thăm nhau được,
Thôn nhất ngàn Hồng ấy xóm tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời