54.20
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 11:14, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/10/2005 10:43

Đổi xác trao thây, quân ưng khuyển lộn xòng lắm kế,
Đang bà hoá tớ, kiếp hồng nhan đày đoạ thăm đường.
(Câu 1607-1786)


Thưa nhà huyên hết mọi tình
Nỗi chàng ở bạc, nỗi mình chịu đen

Nghĩ rằng: Ngứa ghẻ hờn ghen
1610. Xấu chàng mà có ai khen chi mình!
Vậy nên ngảnh mặt làm thinh
Mưu cao vốn đã rắp ranh những ngày
Lâm Chuy đường bộ tháng chầy
Mà đường hải đạo sang ngay thì gần
1615. Dọn thuyền lựa mặt gia nhân
Hãy đem dây xích buộc chân nàng về
Làm cho, cho mệt, cho mê
Làm cho đau đớn, ê chề cho coi!

Trước cho bỏ ghét những người
1620. Sau cho để một trò cười về sau!
Phu nhân khen chước rất mầu
Chiều con, mới dạy mặc dầu ra tay
Sửa sang buồm gió, lèo mây
Khuyển, Ưng lại lựa một bầy côn quang
1625. Dặn dò hết các mọi đường
Thuận phong một lá, vượt sang bên Tề

Nàng từ chiếc bóng song the
Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu
Bóng dâu đã xế ngang đầu
1630. Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi
Tóc thề đã chấm ngang vai
Nào lời non nước, nào lời sắt son
Sắn bìm chút phận cỏn con
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng?
1635. Thân sao nhiều nỗi bất bằng
Liều như cung Quảng ả Hằng, nghĩ nau!

Đêm thu gió lọt song đào
Nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời
Nén hương đến trước thiên đài
1640. Nỗi lòng khấn chứa cạn lời vân vân...
Dưới hoa dậy lũ ác nhân
Ầm ầm khốc quỷ, kinh thần mọc ra
Đầy sân gươm tuốt sáng loà
Thất kinh nàng chửa biết là làm sao
1645. Thuốc mê đâu đã tưới vào
Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì!
Vực ngay lên ngựa tức thì

Phòng đào viện sách, bốn bề kửa dong;
Sẵn thây vô chủ bên sông
1650. Đem vào để đó lận sòng ai hay
Tôi đòi phách lạc, hồn bay
Pha càn bụi cỏ, gốc cây ẩn mình
Thúc ông nhà cũng gần quanh
Chợt trông ngọn lửa, thất kinh rụng rời
1655. Tớ thầy chạy thẳng đến nơi
Tơi bời tưới lửa tìm người lao xao
Gió cao, ngọn lửa càng cao
Tôi đòi tìm đủ, nàng nào thấy đâu!

Hớt hơ, hớt hãi, nhìn nhau
1660. Giếng sâu, bụi rậm, trước sau tìm quàng;
Chạy vào chốn cũ phòng hương
Trong tro, thấy một đống xương cháy tàn
Ngay tình ai biết mưu gian
Hẳn nàng, thôi lại còn bàn rằng ai!
1665. Thúc ông sụt sùi ngắn dài
Nghĩ con vắng vẻ, thương người nết na
Di hài nhặt sắp về nhà
Nào là khâm liệm, nào là tang trai

Lễ thường đã đủ một hai
1670. Lục trình chàng cũng đến nơi bấy giờ
Bước vào chốn cũ lầu thư
Tro than một đống, nắng mưa bốn tường
Sang nhà cha, tới trung đường
Linh sàng, bài vị, thờ nàng ở trên
1675. Hỡi ôi! Nói hết sự duyên
Tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan
Gieo mình vật vã khóc than:
Con người thế ấy, thác oan thế này!

Chắc rằng mai trúc lại vầy
1680. Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau!
Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau
Dễ ai rấp thảm, quạt sầu cho khuây
Gần miền nghe có một thầy
Phi phù trí quỷ, cao tay thông huyền
1685. Trên tam đảo, dưới cửu tuyền
Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng
Sắm sanh lễ vật rước sang
Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han

Đạo nhân phục trước tĩnh đàn
1690. Xuất thần giây phút chưa tàn nén hương
Trở về minh bạch nói tường:
Mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra:
Người này nặng kiếp oan gia
Còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho!
1695. Mệnh cung đang mắc nạn to
Một năm nữa mới thăm dò được tin
Hai bên giáp mặt chiền chiền
Muốn nhìn mà chẳng được nhìn lạ thay!

Nghe lời nói, lạ dường này!
1700. Sự nàng đã thế, lời thầy dám tin?
Chẳng qua đồng cốt quàng xiên
Người đâu mà lại thấy trên cõi trần?
Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân
Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên!
1705. Nước trôi hoa rụng đã yên
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian!

Khuyển, Ưng đã dắt mưu gian
Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền
Buồm cao, lèo thẳng cánh suyền
1710. Đè chừng huyện Tích, băng miền vượt sang
Dỡ đò, lên trước sảnh đường
Khuyển, Ưng, hai đứa nộp nàng dâng công
Vực nàng tạm xuống môn phòng
Hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai
1715. Hoàng lương chợt tỉnh hôn mai
Cửa nhà đâu mất, lâu đài nào đây?

Bàng hoàng giở tỉnh giở say
Sảnh đường mảng tiếng đòi ngay lên hầu
A hoàn liền xuống giục mau
1720. Hãi hùng nàng mới theo sau một người
Ngước trông toà rộng, dãy dài
Thiên quang trủng tể có bài treo trên
Ban ngày, sáp thắp hai bên
Giữa giường thất bảo, ngồi trên một bà
1725. Gạn gùng ngọn hỏi, ngành tra
Sự mình, nàng đã cứ mà gửi thưa

Bất tình nổi trận mây mưa
Dức rằng: Những giống bờ thờ quen thân!
Con này chẳng phải thiện nhân
1730. Chẳng màu trốn chúa, thì quân lội chồng
Ra tuồng mèo mả gà đồng
Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào
Đã đem mình bán cưa tao
Lại còn khủng khỉnh làm cao thế này!
1735. Nào là gia pháp nọ bay!
Hãy cho ba chục, biết tay một lần!

A hoàn trên dưới dạ rân
Dẫu rằng trăm miệng khôn phân lẽ nào!
Trúc côn ra sức đập vào
1740. Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh!
Xót thay đào lý một cành
Một phen mưa gió tan tành một phen!
Hoa nô, truyền dạy đổi tên
Buồng the, dạy ép vào phiên thị tỳ
1745. Ra vào theo lũ thanh y
Dãi đầu tóc rối, da chì quản bao!
Quản gia có một mụ nào

Thấy người, thấy nết, ra vào mà thương
Khi chè chén, khi thuốc thang
1750. Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh
Dạy rằng: May rủi đã đành
Liễu bồ mình giữ lấy mình cho hay
Cũng là oan nghiệp chi đây
Sa cơ mới đến thế này, chẳng dung
1755. Ở đây tai vách mạch dừng
Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi
Kẻo khi sấm sét bất kỳ

Con ong, cái kiến, kêu gì được oan!
Nàng càng giọt ngọc như chan
1760. Nỗi lòng luống những bàn hoàn niềm tây
Phong trần kiếp đã chịu đày
Lầm than, lại có thứ này bằng hai!
Phận sao bạc chẳng vừa thôi?
Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan!
1765. Đã đành túc trái tiền oan
Cũng liều ngọc nát, hoa tàn mà chi!
Những là nương náu qua thì

Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia
Mẹ con trò chuyện lân la
1770. Phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời:
Tiểu thư dưới trướng thiếu người
Cho về bên ấy, theo đòi lầu trang.
Lĩnh lời, nàng mới theo sang
Biết đâu địa ngục, thiên đường là đâu?
1775. Sớm khuya khăn mặt, lược đầu
Phận con hầu, giữ con hầu, dám sai!
Phải đêm êm ả chiều trời

Trúc tơ, hỏi đến nghề chơi mọi ngày
Lĩnh lời, nàng mới lựa dây
1780. Nỉ non thánh thót, dễ say lòng người
Tiểu thư xem cũng thương tài
Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân
Cửa người đày đoạ chút thân
Sớm năn nỉ bóng, đêm ngơ ngẩn lòng
1785. Lâm Chuy chút nghĩa đèo bòng
Nước bèo để chữ tương phùng kiếp sau!