別阮大郎其一

我且浮江去,
送君歸故丘。
乾坤餘草屋,
風雨宿孤舟。
秋夜魚龍縶,
深山麋鹿遊。
休其不甚遠,
相見在中州。

 

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 1

Ngã thả phù giang khứ,
Tống quân quy cố khâu.
Càn khôn dư thảo ốc,
Phong vũ túc cô chu.
Thu dạ ngư long trập,
Thâm sơn mi lộc du.
Hưu kỳ bất thậm viễn,
Tương kiến tại trung châu.

 

Dịch nghĩa

Tôi cùng qua sông,
Đưa anh về nơi ở cũ.
Cả trời đất, chỉ còn lại mái nhà tranh,
Khi mưa gió thì nằm trong chiếc thuyền côi.
Đêm thu cá rồng ẩn nấp,
Hươu nai nhởn nhơ trong rừng sâu.
Ngày vui không còn xa lắm nữa,
Sẽ gặp nhau ở trung châu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tôi sắp qua sông đây,
Tiễn anh về chốn cũ.
Nhà trơ giữa đất trời,
Thuyền đậu trong mưa gió.
Rồng cá nép đêm thu,
hươu nai đùa góc rú.
Ngày vui chắc cũng gần,
Sẽ ở trung châu đó.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Tôi sắp qua sông đây
Tiễn anh về chốn cũ
Nhà trơ giữa đất trời
Thuyền đậu trong mưa gió
Rồng cá nép đêm thu
Huơu nai đùa góc rú
Ngày vui chắc cũng gần
Sẽ ở trung châu đó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Đưa anh về núi cũ.
Tôi sẽ lại bên sông.
Chỗ có căn nhà cỏ.
Thuyền đơn trong gió giông.
Đêm thu rồng cá ẩn.
Núi thẳm hoẵng nai lồng.
Hẹn đến Trung Châu gặp.
Ngày vui vẫn ngóng trông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Hưng

Tôi sắp sang sông đấy,
Tiễn anh về núi xưa.
Đất trời trơ mái cỏ,
Thuyền mọn núp dông mưa.
Rồng cá đêm thu náu,
Hươu nai núi thẳm đùa.
Trung châu rồi gặp mặt,
Ngày hẹn chẳng còn ngờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời