憶家兄

六塔城南繫一官,
海雲夜渡石巑岏。
窮陬嵐瘴三年戍,
故國煙花二月寒。
一別不知何處住,
重逢當作再生看。
海天茫渺千餘里,
神魄相求夢亦難。

 

Ức gia huynh

Lục Tháp thành nam hệ nhất quan,
Hải Vân dạ độ thạch toàn ngoan.
Cùng tưu lam chướng tam niên thú,
Cố quốc yên hoa nhị nguyệt hàn.
Nhất biệt bất tri hà xứ trú?
Trùng phùng đương tác tái sinh khan.
Hải thiên mang diểu thiên dư lý,
Thần phách tương cầu mộng diệc nan!

 

Dịch nghĩa

Chức quan buộc chân anh ở phía nam thành Lục Tháp,
Đi vào đó ban đêm phải vượt đèo Hải Vân, đá lởm chởm.
Anh ở nơi hẻo lánh đầy khí độc ấy ròng rã đã ba năm trời,
Tiết tháng hai lạnh lẽo chắc nhớ hoa khói ở quê nhà lắm.
Kể từ khi từ biệt, nay không biết đích xác ở nơi nào,
Cuộc trùng phùng có lẽ phải đợi đến kiếp sau.
Trời bể mênh mang, đường xa nghìn dặm,
Hồn phách tìm nhau trong giấc mộng cũng thấy khó khăn.


Anh của Nguyễn Du là Nguyễn Nễ (1761-1805) giữ chức Hiệp tán quân cơ Sơn Tây. Khi Lê Chiêu Thống sang Trung Quốc, ông theo không kịp, về quê mẹ ở Bắc Ninh. Sau có người tiến cử, ông theo Tây Sơn, giữ chức Hàn lâm thị thư, sau đó làm Phó sứ tuế cống sang Trung Quốc. Khi Gia Long lên ngôi, ông ra trình diện, làm quan vài năm rồi mất.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Quan nơi sáu tháp thân ràng buộc,
Đêm tối qua đèo đá nhấp nhô.
Ba tết dòn xa miền hẻo lánh,
Tháng hai quê cũ cảnh tiêu sơ.
Chia tay chẳng biết phương nào trú,
Gặp mặt âu đành kiếp khác chờ.
Trời bể mịt mùng ngàn dặm thẳm,
Tìm nhau khó cả thấy trong mơ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáu tháp thành nam buộc chức quan
Hải vân đêm tối vượt trùng sơn
Tháng hai quê cũ mờ hoa khói
Ba tết đồn xa mịt núi ngàn
Kiếp khác may ra còn gặp gỡ
Phương nào trôi dạt lúc ly tan
Mênh mông trời bể xa ngàn dặm
Giấc mộng bên nhau cũng lỡ làng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thành nam sáu tháp buộc đời quan
Đêm vượt Hải Vân đá nhọn hoang
Lam chướng ba năm vùng hẻo lánh
Lạnh sương hai tháng cố hương tràn
Biệt ly đâu ở còn không biết
Gặp mặt kiếp sau mới dám bàn
Trời bể mênh mang hơn vạn dặm
Phách hồn mộng gặp cũng gian nan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan thành Lục Tháp buộc chân anh,
Lởm chởm Hải Vân vượt đèo xanh.
Ròng rã ba năm nơi hẻo lánh,
Tiết xuân lạnh nhớ khói quê nhà,
Biệt ly nào biết nơi anh trú,
Nghìn dặm mênh mông trời bể xa,
Hồn phách tìm nhau trong giấc mộng,
Trùng phùng có lẽ đợi thời sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Quan nơi sáu tháp thân ràng buộc,
Đêm tối qua đèo đá nhấp nhô.
Ba tết đồn xa miền hẻo lánh,
Tháng hai quê cũ cảnh tiên sơ.
Chia tay chẳng biết phương nào trú,
Gặp mặt âu đành kiếp khác chờ.
Trời bể mịt mùng ngàn dặm thẳm,
Tìm nhau khó cả thấy trong mơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Quan nơi Sáu Tháp buộc ràng thân,
Đá gập ghềnh đêm vượt Hải Vân.
Sương gió đồn xa hiu hắt phận,
Khói hoa quê cũ lạnh lùng xuân.
Bèo chia chẳng biết phương nào trú?
Ruột đứt đành cam kiếp khác gần.
Trời biển chơi vơi đường lối cách,
Tìm nhau nẻo mộng cũng đều ngăn.


Thu 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Nam thành Lục Phẩm trói ràng nhau.
Tối vượt Vân Sơn đá ngợp đầu.
Chướng phủ quê nhà hai tháng lạnh.
Ba năm ở thú khói lam sầu.
Chia tay chẳng biết về đâu ẩn.
Gặp mặt thôi đành để kiếp sau.
Góc biển, chân trời hơn vạn dặm.
Hồn siêu, phách lạc khó tìm nhau.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Chức quan Sáu Tháp buộc ràng nhau,
Đêm vượt Hải Vân đá dựng đầu.
Hoa khói làng xưa, hai tháng lạnh,
Chướng lam đồn thú, ba năm sầu.
Chia tay chẳng biết về đâu nữa,
Gặp mặt âu đành hẹn kiếp sau.
Trời bể mịt mùng nghìn dặm thẳm,
Trong mơ, hồn cũng khó tìm nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời