讀小青記

西湖花苑盡成墟,
獨吊窗前一紙書。
脂粉有神憐死後,
文章無命累焚餘。
古今恨事天難問,
風韻奇冤我自居。
不知三百餘年後,
天下何人泣素如。

 

Độc Tiểu Thanh ký

Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư,
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh luỵ phần dư.
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kỳ oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

 

Dịch nghĩa

Vườn hoa cạnh Tây Hồ đã thành bãi hoang,
Ta chỉ viếng nàng qua bài ký đọc trước cửa sổ mà thôi.
Son phấn có linh hồn chắc phải xót chuyện xảy ra sau khi chết,
Văn chương không có mệnh mà cũng bị liên luỵ, đốt đi còn sót lại một vài bài.
Mối hận cổ kim, thật khó mà hỏi ông trời.
Ta tự coi như người cùng một hội, một thuyền với nàng là kẻ vì nết phong nhã mà mắc phải nỗi oan lạ lùng.
Chẳng biết ba trăm năm sau nữa,
Thiên hạ có ai khóc Tố Như ta?


Phùng Tiểu Thanh (1594-1612) là một giai nhân tài hoa bạc mệnh đời Minh (Trung Quốc). Về câu chuyện của nàng, xin xem mục tác giả Phùng Tiểu Thanh 馮小青.

Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, NXB Văn học, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Vườn hoa hồ Tây hoang hư,
Điếu nàng, đành đọc cổ thư.
Phấn sáp lâm chung, mất vía,
Văn chương cháy rụi, còn thơ.
Kim cổ khó lường oán hận,
Ta nàng cùng hiểu tóc tơ.
Chẳng biết 300 năm nữa,
Cõi đời ai khóc Tố Như?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Vườn Tây Hồ hoá gò hoang
Bên song mực giấy viếng nàng Tiểu Thanh
Phấn son vùi lấp sao đành
Văn chương không mệnh sao thành tàn tro.

Xưa nay khôn khổ hỏi trời
Nỗi oan phong nhã cùng người ta mang
Ba trăm năm nữa vời xa
Đời ai khóc Tố Như này nữa không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]