渡靈江

平沙盡處水天浮,
浩浩煙波古渡秋。
一望津涯通巨海,
歷朝彊界在中流。
三軍舊壁飛黃葉,
百戰殘骸臥綠蕪。
北上土民莫相避,
卅年前是我同州。

 

Độ Linh giang

Bình sa tận xứ thuỷ thiên phù,
Hạo hạo yên ba cổ độ thu.
Nhất vọng tân nhai thông cự hải,
Lịch triều cương giới tại trung lưu.
Tam quân cựu bích phi hoàng diệp,
Bách chiến tàn hài ngoạ lục vu.
Bắc thướng thổ dân mạc tương tị,
Táp niên tiền thị ngã đông chu.


Linh giang tức sông Gianh, thuộc tỉnh Quảng Bình, thời xưa là con sông chia cách hai miền Nam Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đàm Giang

Tuốt xa bãi cát nước trời liền
Bến xưa thu khói sóng triền miên
Mắt nhìn sông chảy thông ra biển
Triều xưa giòng nước vạch hai bên
Ba quân thành cũ lá vàng bay
Xương tàn trăm trận cỏ xanh bầy
Người dân vùng bắc chớ tị ngại
Ba mươi năm trước bạn vui vầy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời nước bồng bềnh cuối bãi xa
Bến xưa lồng lộng bóng thu loà
Mấy đời bờ cõi lòng sông vạch
Tầm mắt bến liền mặt biển xa
Luỹ cũ ba quân cây lá rụng
Bãi hoang trăm trận thịt xương sa
Bà con bờ bắc đừng xa lánh
Xưa vốn cùng quê sống với ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nước trời liền dải bãi ngoài xa
Thu bến đò xưa khói sóng hoà
Ngắm suốt bến bờ thông biển lớn
Triều xưa sông cắt chẳng cho qua
Ba quân luỹ cổ bay vàng lá
Trăm trận xương phơi cỏ biếc xoà
Bờ bắc người dân xin chớ ngại
Ba mươi năm trước cũng châu ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của P.C

Bãi cát tít xa nước liền trời
Bến xưa thu sóng khói xa xôi
Nhìn khắp bãi bờ thông biển rộng
Triều xưa cương giới giữa dòng trôi
Ba quân luỹ cổ bay vàng lá
Trăm trận xương nằm dưới cỏ tươi
Bà con bên Bắc xin đừng ngại
Ba mươi năm trước một quê thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời nước bồng bềnh liền bãi xa,
Bến xưa lồng lộng khói triều loà.
Mấy đời bờ cõi sông ranh tuyến,
Tầm mắt thông liền mặt biển xa.
Luỹ cũ ba quân vàng lá rụng,
Xương phơi trăm trận vùi tha ma,
Bà con bờ bắc đừng ganh tị,
Ba chục năm cùng châu với ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời