對酒

趺坐閒窗醉眼開,
落花無數下蒼苔。
生前不盡樽中酒,
死後誰澆墓上杯。
春色漸遷黃鳥去,
年光暗逐白頭來。
百期但得終朝醉,
世事浮雲真可哀。

 

Đối tửu

Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai,
Lạc hoa vô số há thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi?
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý,
Thế sự phù vân chân khả ai.

 

Dịch nghĩa

Ngồi xếp bằng tròn trước cửa sổ, rượu vào hơi say mắt lim dim,
Vô số cánh hoa rơi trên thảm rêu xanh.
Lúc sống không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ cho?
Sắc xuân thay đổi dần, chim hoàng oanh bay đi,
Năm tháng ngầm thôi thúc đầu bạc.
Cuộc đời trăm năm, chỉ mong say suốt ngày.
Thế sự như đám mây nổi, thật đáng buồn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngồi nhàn tựa cửa mắt đờ say,
Khắp dải rêu xanh cúc rụng dầy.
Sống cứ chừa ngang bầu rượu đó,
Chết sao rưới xuống nấm mồ đây?
Ngày xuân dần khuất theo mùa én
Mái tóc vội phai với chuỗi ngày
Giá được cả đời say khướt mãi
Quên đời chìm nổi tựa mây bay

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trước cửa ngồi nhàn say díu mắt
Hoa rơi trắng bãi cỏ ven hồ
Khi còn, rượu uống chừa lưng chén
Lúc mất, ai nghiêng cạn xuống mồ?
Chầm chậm xuân đi, hoàng yến bặt
Âm thầm ngày đến, bạc đầu phô
Phải chi được ngất ngây từng bữa
Quên kiếp mây buồn nổi nhấp nhô

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của voduonghonglam

Ngồi bên song cửa mắt nhìn đây?
Hoa rụng thềm rêu lá phủ đầy
Sống chẳng cụng ly cùng chén cạn...
Thác rồi ai gởi rượu nồng cay?
Ngày Xuân mòn mỏi oanh bay mất
Tháng Hạ tàn phai tóc bạc phay
Chìm nổi mây trời tan lại hợp
Hỏi đời đếm được mấy lần say?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Cửa sổ ta ngồi mở mắt say.
Nền rêu hoa rụng phủ rơi đầy.
Sống không nốc cạn vài chum rượu.
Chết hỏi ai người tưới mộ đây?
Tiết đổi tàn xuân chim vụt mất.
Thời gian khiến bạc tóc phơi bày.
Trăm lần muốn được phiêu trọn sáng.
Mọi việc thương buồn phủ bóng mây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Xếp bằng bên cửa, mắt mờ say,
Hoa sa nhiều giữa thảm rêu dày.
Lúc sống, ví không vơi chén rượu,
Lìa trần, ai rưới mộ bầu cay?
Năm tháng thúc thôi, đầu nhuốm bạc,
Sắc xuân thay đổi, cánh oanh bay.
Chỉ ước mỗi ngày say trọn kiếp,
Thế sự như mây, đáng buồn thay!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Ngồi tựa bên song, mở mắt say,
Hoa rơi lấm tấm thảm rêu dày.
Sống không dốc cạn vài chung rượu,
Chết hỏi ai người rưới mộ đây?
Xuân nhạt dần thôi chim cũng tếch,
Năm trôi gấp khiến tóc phơ bay.
Ước vì suốt sớm say luôn được,
Thế sự buồn tênh thoảng bóng mây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]