25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 23:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2010 01:51

題二青洞

盤古初分不記年,
山中生窟窟生泉。
萬般水石擅大巧,
一粒乾坤開小天。
滿境皆空何有相?
此心常定不離禪。
大師無意亦無盡,
俯嘆城中多變遷。

 

Đề Nhị Thanh động

Bàn Cổ sơ phân bất ký niên,
Sơn trung sinh quật, quật sinh tuyền.
Vạn ban thuỷ thạch thiện đại xảo,
Nhất lạp càn khôn khai tiểu thiên.
Mãn cảnh giai không hà hữu tướng?
Thử tâm thường định bất ly thiền.
Đại sư vô ý diệc vô tận,
Phủ thán thành trung đa biến thiên.

 

Dịch nghĩa

Từ Bàn Cổ đến nay, không biết đã bao nhiêu năm rồi,
Trong núi có hang, trong hang có suối.
Mọi thứ, suối, đá sắp đặt rất khéo,
Một hạt càn khôn mở ra một khoảng trời nho nhỏ.
Khắp cõi đã là không thì làm gì có tướng?
Lòng này thường định không xa rời đạo thiền.
Đạo Phật không tâm, không ý bao la vô tận,
Cúi nhìn xuống thấy thành có nhiều sự đổi thay mà ngậm ngùi khôn xiết.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Bàn Cổ đến nay năm chẳng nhớ,
Động thì sâu thẳm, suối reo vui.
Muôn màu đá nước, muôn tay khéo,
Một hạt càn khôn một khoảng trời
Trong cõi hư vô không tướng trạng
Riêng lòng mộ đạo giữ không rời
Bao la đức Phật vô tâm ý,
Trông cảnh thành thay luống ngậm ngùi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hahuyen

Bàn cổ mới phân năm không nhớ
Núi khe hang động từ núi sanh
Đá khe muôn khúc vô cùng tuyệt
Một hạt càn khôn thế giới thành
Khắp cảnh đều không có tướng nào?
Tâm này luôn định không lìa Thiền
Đại sư không ý không cùng tận
Lắm cảnh trong thành lại biến thiên!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bàn Cổ đến giờ biết mấy năm
Núi sâu hang động suối khe trong
Đá khe xếp đặt hình kỳ xảo
Trời đất bày ra dáng lạ lùng
Vạn cảnh giai không sao hữu tướng
Nhất tâm vô trụ giữ chân tông
Như như phật dạy tâm vô định
Trông cảnh đổi thay bỗng chạnh lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Bàn Cổ đến nay chẳng nhớ thời
Vạn tầng đá suối khéo bày phơi
Núi sinh ra động sinh nguồn suối
Một hạt càn khôn mở khoảng trời
Mọi cõi đều không sao có tướng
Lòng thường nhập định Phật không rời
Tâm không Phật pháp là vô tận  
Cúi xuống thành than đổi khác rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đến nay Bàn Cổ mấy năm rồi,
Suối đá tự nhiên khéo sắp dời,
Trong núi có hang, hang có suối.
Càn khôn một hạt một vùng trời.
Hư không khắp cõi sao còn tướng?
Thiền định lòng này quyết chẳng rời.
Đạo Phật bao la vô tận ý,
Cảnh thành thay đổi thấy bùi ngùi.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đến nay Bàn Cổ mấy thu?
Động hang trong núi lu bù suối khe.
Tự nhiên đá khéo sắp che,
Càn khôn một hạt mở ra vùng trời.
Hư không khắp cõi hình rời,
Lòng này thường định không thôi đạo Thiền.
Bao la đạo Phật hữu duyên,
Cảnh thành thay đổi tình riêng bùi ngùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Mới chia trời đất chửa ghi niên,
Núi khoét thành hang, hang suối liền.
Đá nước muôn hình tay tạo hoá,
Kiền khôn một hội áng thiên nhiên.
Đều không, cảnh ấy còn gì tướng,
Thường định, tâm này vẫn giữ thiền.
Đức Phật chẳng lường mà chẳng muốn,
Trong thành thay đổi đã bao phen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời